[ English | русский | 日本語 | 한국어 (대한민국) | Indonesia | 中文 (简体, 中国) | Türkçe (Türkiye) | Deutsch | English (United Kingdom) ]

Çevirileri kontrol etmek

Çevirinizi çevirinizin kullanıldığı gerçek bir durumla denemek önemlidir. Bu sayfa çevirilerinizi nasıl kontrol edeceğinizi tanımlar.

Belgelendirme

docs.openstack.org kullanarak

Çevrilen belgeler OpenStack Belgelendirme sitesinde kullanılabilir. Günlük güncellenmektedir. Çoğu içerik şunlardan birinden bağlanır:

To build a translated document, you need to update the file doc-tools-check-languages.conf in each repository, and add an entry to BOOKS like ["ja"]="install-guide".

For a document in a stable branch, such as the installation guide for Liberty, you need to update the file doc-tools-check-languages.conf in the target stable branch directly.

Belirli bir dal için üretilen belgeyi http://docs.openstack.org/<dal>/<dil>/<belge> üzerinden kontrol edebilirsiniz. Örneğin Liberty için Ubuntu Kurulum Kılavuzu http://docs.openstack.org/liberty/ja/install-guide-ubuntu/ adresindedir.

Üretilen bir belgeye bağlantı eklemek için openstack-manuals deposundaki master dalındaki www/<lang>/index.html dosyasını güncellemeniz gerekir. Web sayfalarının master dalından yayınlandığını, burada -Liberty gibi- tüm dağıtımlar için sayfalar olduğunu unutmayın. Yani stable dalındaki www/<lang>/index.html dosyasını düzenlemeniz gerekmez.

You can also check:

OpenStack geliştirici belgelendirmesi

Currently, we do not support translations for OpenStack developer documents: http://docs.openstack.org/<project>

OpenStack Kontrol Panosu

Running OpenStack-Ansible

OpenStack-Ansible (OSA) provides Ansible playbooks and roles for the deployment and configuration of an OpenStack environment. As part of the project a feature named ‘Translation Check Site’ is developed. An OSA instance will fetch translation strings from translation platform, compile and serve these strings in Horizon. You need a machine with two or four CPU cores, at least 8 GB memory and 70 GB disk to run OSA.

$ BRANCH=master
$ git clone -b ${BRANCH} https://github.com/openstack/openstack-ansible /opt/openstack-ansible
$ cd /opt/openstack-ansible
$ ./scripts/gate-check-commit.sh translations

You can set the components of your AIO installation in tests/vars/bootstrap-aio-vars.yml. Dependly on your environment the installation takes 1-2 hours. For more details on the AIO configuration, please see OSA AIO documentation.

To fetch translated files regularly, execute this command manually or as a cron:

$ cd /opt/openstack-ansible/playbooks; \
  openstack-ansible os-horizon-install.yml \
  -e horizon_translations_update=True \
  -e horizon_translations_project_version=master \
  --tags "horizon-config"

DevStack Çalıştırma

Kontrol panosu çevirilerini kontrol etmenin kolay başka bir yolu da yerel ortamınızda DevStack çalıştırmaktır. DevStack çalıştırmak için, local.conf dosyasını hazırlamalısınız, ama dert etmeyin. İnternette bir çok local.conf dosyası paylaşılır ve aşağıda asgari bir örnek verilmiştir. Deneyimlerimize göre, iki ya da dört CPU çekirdeğine sahip, 8 GB hafıza ve 20 GB diske sahip bir makine ile DevStack’i rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Yalnızca temel OpenStack projelerini etkinleştirirseniz, makine gereksinimleri 2~4GB bellek gibi çok daha düşük olacaktır.

$ BRANCH=master
$ git clone https://opendev.org/openstack/devstack.git
$ cd devstack
$ git checkout $BRANCH
<prepare local.conf>
$ ./stack.sh
<wait and wait... it takes 20 or 30 minutes>

$BRANCH anahtarını master, stable/newton veya stable/mitaka gibi uygun bir dal ile değiştirin.

Aşağıda çekirdek bileşenler olan (keystone, nova, glance, neutron, cinder), horizon, swift ve heat’i çalıştıran bir Newton dağıtımı için local.conf örneğini bulabilirsiniz. Temel horizon kodunun desteklediği bileşenler seçilmiştir.

[[local|localrc]]
BRANCH=stable/newton
# NOTE: We need to specify a branch explicitly until DevStack stable branch
# is prepared. At now, swift has no stable/newton branch.
CINDER_BRANCH=$BRANCH
GLANCE_BRANCH=$BRANCH
HEAT_BRANCH=$BRANCH
HORIZON_BRANCH=$BRANCH
KEYSTONE_BRANCH=$BRANCH
NEUTRON_BRANCH=$BRANCH
NOVA_BRANCH=$BRANCH
SWIFT_BRANCH=master

# When OS_CLOUD envvar is set, DevStack will be confused.
unset OS_CLOUD

# Ensure to fetch the latest repository when rerunning DevStack
RECLONE=True

# Translation check site usually does not use tempest.
disable_service tempest

enable_service heat h-api h-api-cfn h-api-cw h-eng
enable_service s-proxy s-object s-container s-account

enable_plugin neutron https://git.openstack.org/openstack/neutron $BRANCH
enable_service q-qos

enable_plugin neutron-vpnaas https://git.openstack.org/openstack/neutron-vpnaas $BRANCH

LOGFILE=$DEST/logs/devstack.log
SCREEN_HARDSTATUS="%{= rw} %H %{= wk} %L=%-w%{= bw}%30L> %n%f %t*%{= wk}%+Lw%-17< %-=%{= gk} %y/%m    /%d %c"
LOGDAYS=2
IDENTITY_API_VERSION=3

ADMIN_PASSWORD=change_me
MYSQL_PASSWORD=change_me
RABBIT_PASSWORD=change_me
SERVICE_PASSWORD=change_me

En son çevirileri içe aktarın

Çeviriler proje deposuna günlük olarak aktarılır, yani çoğu durumda çevirileri Zanata’dan elle çekmeniz gerekmez. Çekmeniz gereken en son horizon kodudur.

DevStack çalıştıran bir makineniz varsa, iki yol vardır.

Bir yol yalnızca horizon kodunu güncellemektir. Aşağıdaki kabuk betiği en son horizon kodunu çeker, çeviri ileti kataloglarını derler ve apache httpd sunucusunu yeniden başlatır. $BRANCH anahtarını master, stable/newton veya stable/mitaka gibi uygun bir dal ile değiştirin.

#!/bin/bash

# Target branch: master, stable/pike, ...
BRANCH=stable/pike

cd /opt/stack/horizon

# Remove stale compiled python files
find horizon -name '*.pyc' | xargs rm
find openstack_dashboard -name '*.pyc' | xargs rm

# Fetch the latest code from git
git checkout $BRANCH
git remote update origin
git merge origin/$BRANCH

python manage.py compilemessages
python manage.py collectstatic --noinput
python manage.py compress --force
sudo service apache2 reload

Diğer yol DevStack’i tekrar çalıştırmaktır. stack.sh’yi tekrar çalıştırmadan önce local.conf dosyanızda RECLONE=True yapmayı unutmayın böylece DevStack horizon ve diğer projeler için en son kodu getirir.

$ cd devstack
$ ./unstack.sh
<Ensure RECLONE=True in your local.conf>
$ ./stack.sh
<It takes 10 or 15 minutes>

CLI (komut satırı arayüzü)

TBD

Sunucu projeleri

TBD