units

Unit constants

oslo_utils.units.E = 1000000000000000000

Decimal exa unit

oslo_utils.units.Ei = 1152921504606846976

Binary exa unit

oslo_utils.units.G = 1000000000

Decimal giga unit

oslo_utils.units.Gi = 1073741824

Binary giga unit

oslo_utils.units.Ki = 1024

Binary kilo unit

oslo_utils.units.M = 1000000

Decimal mega unit

oslo_utils.units.Mi = 1048576

Binary mega unit

oslo_utils.units.P = 1000000000000000

Decimal peta unit

oslo_utils.units.Pi = 1125899906842624

Binary peta unit

oslo_utils.units.T = 1000000000000

Decimal tera unit

oslo_utils.units.Ti = 1099511627776

Binary tera unit

oslo_utils.units.Y = 1000000000000000000000000

Decimal yotta unit

oslo_utils.units.Yi = 1208925819614629174706176

Binary yotta unit

oslo_utils.units.Z = 1000000000000000000000

Decimal zetta unit

oslo_utils.units.Zi = 1180591620717411303424

Binary zetta unit

oslo_utils.units.k = 1000

Decimal kilo unit