Sözlük

Bu sözlük, OpenStack ile ilgili kavramlar için bir sözcük tanımlamak için terimlerin ve tanımların bir listesini sunar.

To add to OpenStack glossary, clone the openstack/openstack-manuals repository and update the source file doc/common/glossary.rst through the OpenStack contribution process.

0-9

2023.1 Antelope

The code name for the twenty seventh release of OpenStack. This release is the first release based on the new release identification process which is formed after “year”.”release count within the year” and the name Antelope, a swift and gracious animal, also a type of steam locomotive.

2023.2 Bobcat

The code name for the twenty eighth release of OpenStack.

2024.1 Caracal

The code name for the twenty ninth release of OpenStack.

2024.2 Dalmatian

The code name for the thirtieth release of OpenStack.

6dan4e

IPv6 paketlerinin bir IPv4 ağı üzerinden iletilmesini sağlayan ve IPv6’ya geçiş stratejisi sağlayan bir mekanizma.

A

mutlak sınır

Konuk VM’ler için geçilmez sınırlar. Ayarlar, toplam RAM boyutu, maksimum vCPU sayısı ve maksimum disk boyutu içerir.

erişim kontrolü listesi (ACL)

Bir nesneye eklenen izinlerin bir listesi. Bir ACL, hangi kullanıcıların veya sistem işlemlerinin nesnelere erişimi olduğunu belirtir. Ayrıca, belirtilen nesneler üzerinde hangi işlemlerin gerçekleştirilebileceğini tanımlar. Tipik bir ACL’deki her girdi, bir özne ve bir işlemi belirtir. Örneğin, bir dosya için (Alice, delete) ACL girişi Alice’e dosyayı silmek için izin verir.

erişim anahtarı

Alternative term for an Amazon EC2 access key. See EC2 access key.

hesap

Bir hesabın Nesne Depolama kaynağı. Active Directory, /etc/passwd, OpenLDAP, OpenStack Kimlk denetimi vb. gibi bir kimlik doğrulama servisindeki bir kullanıcı hesabıyla karıştırmayın.

hesap denetçisi

Belirli bir Nesne Deposu hesabındaki eksik kopyaları ve yanlış veya bozuk nesneleri arka planda SQLite veritabanında sorgular çalıştırarak denetler.

hesap veritabanı

Nesne Depolama hesapları ve ilgili meta verileri içeren ve hesap sunucusunun eriştiği bir SQLite veritabanı.

hesap makinesi

Hesap veritabanlarını tarayan ve silen ve hesap sunucularının silmek için işaretlediği Nesne Depolama işçisi.

hesap sunucusu

Nesne Depolama Alanındaki kapları listeler ve kap bilgilerini hesap veritabanında saklar.

hesap servisi

Liste oluşturma, değiştirme ve denetim gibi hesap hizmetlerini sağlayan bir Nesne Depolama bileşenidir. OpenStack Kimlik hizmeti, OpenLDAP veya benzeri kullanıcı hesabı hizmetleri ile karıştırmayın.

muhasebe

Hesaplama hizmeti, olay bildirimi ve sistem kullanımı veri olanakları aracılığıyla muhasebe bilgilerini sağlar.

Active Directory

LDAP temelli Microsoft’a dayalı kimlik doğrulama ve kimlik hizmeti. OpenStack’de desteklenir.

aktif/aktif yapılandırma

Etkin/etkin yapılandırmayla birlikte yüksek kullanılabilirlikli bir kurulumda, birkaç sistem yükü birlikte paylaşır ve biri başarısız olursa yük kalan sistemlere dağıtılır.

aktif/pasif yapılandırma

Aktif/pasif bir yapılandırmaya sahip yüksek kullanılabilirlikli bir kurulumda, sistemler başarısız olanları değiştirmek için çevrimiçi ek kaynaklar getirmek üzere ayarlanır.

adres havuzu

Bir projeye atanan ve bir projedeki VM örnekleri tarafından kullanılacak veya atanabilen sabit ve/veya kayan IP adresleri grubu.

Adres Çözümleme Protokolü (ARP)

Katman-3 IP adreslerinin katman-2 bağlantı yerel adreslerine dönüştürüldüğü protokol.

yönetim API’si

Yetkili yöneticilerin erişebileceği ve genellikle son kullanıcıların veya genel İnternet’in erişemediği API çağrılarının bir alt kümesidir. Ayrı bir servis (keystoneı) olarak mevcut olabilirler veya başka bir API’nin (nova) alt kümesi olabilirler.

yönetici sunucu

Kimlik hizmeti bağlamında, yönetici API’sına erişim sağlayan işçi işlemi.

yönetici

Bir OpenStack bulutunu yüklemek, yapılandırmak ve yönetmekten sorumlu olan kişi.

Gelişmiş Mesaj Kuyruğu Protokolü (AMQP)

OpenStack bileşenleri tarafından servisler arası iletişim için kullanılan, RabbitMQ, Qpid veya ZeroMQ tarafından sağlanan açık standart ileti protokolü.

Gelişmiş RISC Makinesi (ARM)

Daha düşük güç tüketimi CPU çoğunlukla mobil ve gömülü aygıtlarda bulunur. OpenStack tarafından desteklenmektedir.

uyarı

Compute servisi, özel bildirim sürücüleri oluşturmak için bir olanak içeren bildirim sisteminden uyarılar gönderebilir. Uyarılar gösterge paneline gönderilebilir ve gösterilir.

yer ayır

Bir konuk VM örneğinde sabit bir IP ile ilişkilendirilebilmesi için adres havuzundan yüzen bir IP adresi alma süreci.

Amazon Çekirdek İmajı (AKI)

Hem bir VM konteyner biçimi hem de disk biçimi. İmaj servisi tarafından desteklenmektedir.

Amazon Makine İmajı (AMI)

Hem bir VM konteyner biçimi hem de disk biçimi. İmaj servisi tarafından desteklenmektedir.

Amazon Ramdisk İmajı (ARI)

Hem bir VM konteyner biçimi hem de disk biçimi. İmaj servisi tarafından desteklenmektedir.

Anvil

DevStack adlı kabuk betiği tabanlı projeyi Python’a bağlayan bir proje.

aodh

OpenStack Telemetry servisi;’nin alarm işlevselliği sağlayan bir parçası.

Apache

Apache Yazılım Derneği, açık kaynaklı yazılım projelerinin Apache topluluğunu desteklemektedir. Bu projeler halka açık ürünler için yazılım ürünleri sağlar.

Apache Lisansı 2.0

Tüm OpenStack çekirdek projeleri, Apache Lisans 2.0 lisansı şartları altında sağlanmaktadır.

Apache Web sunucusu

Şu anda Internet’te kullanılan en yaygın web sunucusu yazılımı.

API uç birimi

Bir istemcinin bir API’ye erişmek için iletişim kurduğu arkaplan işlemi, işçi veya hizmet. API uç birimi kimlik doğrulama, satış verileri, performans ölçerleri, Hesaplama VM komutları, sayım verileri vb. gibi herhangi bir sayıdaki hizmeti sağlayabilir.

API uzantısı

Bazı OpenStack çekirdek API’lerini genişleten özel modüller.

API uzantısı eklentisi

Bir Ağ Eklentisi veya Ağ API uzantısı için alternatif terim.

API anahtarı

API jetonuna alternatif terim.

API sunucu

API uçnoktası sağlanyan .alışan bir arkaplan işleminin veya işçinin herhangi bir düğümü.

API jetonu

API isteklerine verilir ve istemcinin istenen işlemi çalıştırmaya yetkili olduğunu doğrulamak için OpenStack tarafından kullanılır.

API sürümü

OpenStack’te bir proje için API sürümü URL’in bir parçasıdır. Örneğin, example.com/nova/v1/foobar`.

gereç

Bir web sayfasına yerleştirilebilen bir Java programı.

Uygulama Katalog hizmeti (murano)

Kullanıcıların uygulama ömrünü yönetirken bileşik soyutlama düzeyinde bileşik ortamlar oluşturup dağıtabilecekleri bir uygulama katalog hizmeti sağlayan proje.

Uygulama Programlama Arayüzü (API)

Bir hizmete, uygulamaya veya programa erişmek için kullanılan özellikler topluluğu. Hizmet çağrıları, her çağrı için gerekli parametreler ve beklenen dönüş değerleri içerir.

uygulama sunucusu

Bir ağ üzerinden başka bir yazılımın parçası olan bir yazılım parçası.

Uygulama Hizmeti Sağlayıcı (ASP)

İşletmelere ve kuruluşlara daha düşük maliyetle ek hizmetler sunmak için özelleştirilmiş uygulamaları kiralayan şirketler.

arptables

Linux çekirdeği güvenlik duvarı modüllerinde Adres Çözümleme Protokolü paket filtre kurallarını korumak için kullanılan araç. VM’ler için güvenlik duvarı hizmetleri sağlamak için Hesapma’daki iptables, ebtables ve ip6tables ile birlikte kullanılır.

associate

Bir Hesaplama kayan IP adresini sabit bir IP adresiyle ilişkilendiren süreç.

Eşzamansız JavaScript ve XML (AJAX)

Asenkron web uygulamaları oluşturmak için istemci tarafında kullanılan birbiriyle ilişkili web geliştirme teknikleri grubu. Ufukta yoğun bir şekilde kullanılır.

Ethernet üzerinden ATA (AoE)

Ethernet içinde tünellenen bir disk depolama protokolü.

ekle

Bir VIF veya vNIC’yi, Ağda bir L2 ağa bağlama süreci. Hesaplama bağlamında, bu işlem bir depolama birimini bir sunucuya bağlar.

ek (ağ)

Bir arayüz ID’sinin bir mantıksal bağlantı noktası ile ilişkisi. Bir arayüzü bir bağlantı noktasına takar.

denetleme

Hesaplama’da sistem kullanım veri tesisi ile sağlanır.

denetleyici

Nesne Depolama nesnelerinin, konteynerların ve hesapların bütünlüğünü doğrulayan bir işçi işlemdir. Denetleyici, Nesne Deposu hesap denetleyicisi, konteyner denetleyicisi ve nesne denetleyicisi için toplu bir terimdir.

Austin

OpenStack’in ilk sürümünün kod adı. İlk tasarım zirvesi Austin, Texas, ABD’de gerçekleşti.

yetkilendirme düğümü

Nesne Depolama yetkilendirme düğümü için alternatif terim.

kimlik doğrulama

Kullanıcı, işlem veya istemcinin gerçekten özel anahtar, gizli jeton, parola, parmak izi veya benzeri bir yöntemle söylediklerini doğrulayan işlem.

kimlik denetim jetonu

Kimlik doğrulamasından sonra müşteriye verilen bir metin dizesi. Sonraki isteklerde API uç noktasına kullanıcı veya işlem tarafından sağlanmalıdır.

AuthN

Kimlik doğrulama hizmetleri sağlayan Kimlik servisi bileşeni.

yetkilendirme

Bir kullanıcının, işlemin veya müşterinin bir eylem gerçekleştirmeye yetkili olduğunu doğrulama eylemi.

yetkilendirme düğümü

Yetkilendirme hizmetleri sağlayan bir Nesne Depolama düğümü.

AuthZ

Üst düzey yetkilendirme hizmetleri sağlayan Kimlik bileşeni.

Oto ACK

RabbitMQ içindeki ileti onaylamasını etkinleştiren veya devre dışı bırakan yapılandırma ayarı. Varsayılan olarak etkin.

otomatik bildir

Program başladığında bir ileti alışverişinin otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağını belirleyen bir Hesaplama RabbitMQ ayarı.

kullanılabilirlik bölgesi

Arıza toleransı için kullanılan izole edilmiş bir alanın Amazon EC2 konsepti. Bir OpenStack Hesaplama bölgesi veya hücresi ile karıştırmayın.

AWS CloudFormation şablonu

AWS CloudFormation, Amazon Web Hizmetleri (AWS) kullanıcılarının ilgili kaynakların bir koleksiyonunu oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Orkestrasyon hizmeti CloudFormation uyumlu bir biçimde (CFN) destekler.

B

arka plan

Hesaplama disk bölümü bağlama, arkaplan işlemi tarafından iSCSI hedefine veri iletimi veya Nesne Depolama nesnesi bütünlüğü denetimi gibi kullanıcı tarafından anlaşılmaz olan etkileşimler ve süreçler.

arka plan katalog

Kimlik hizmeti katalog hizmeti tarafından istemcinin kullanabileceği API uç noktaları hakkında bilgi depolamak ve almak için kullanılan depolama yöntemi. Örnekler arasında bir SQL veritabanı, LDAP veritabanı veya KVS arka uç bulunur.

arkaplan deposu

Nesne Depolama nesnelerinin listeleri, konuk VM’lerin mevcut durumu, kullanıcı adlarının listesi vb. Gibi bir hizmet için bilgi kaydetmek ve almak için kullanılan kalıcı veri deposu. Ayrıca, İmaj hizmetinin VM imajlarını alması ve depolaması için kullandığı yöntem. Seçenekler Nesne Depolama, yerel olarak monte edilmiş dosya sistemi, RADOS blok cihazları, VMware veri deposu ve HTTP’dir.

Yedekleme, Geri Yükleme ve Felaket Kurtarma hizmeti (freezer)

Dosya sistemleri, sunucuları veya veritabanı yedeklerini yedekleme, geri yükleme ve kurtarma için tümleşik araç sağlayan proje.

bant genişliği

İnternet gibi iletişim kaynakları tarafından kullanılan mevcut veri miktarı. Karşıdan yüklemek için kullanılan veri miktarını veya karşıdan yüklenebilecek veri miktarını temsil eder.

barbican

Anahtar Yöneticisi hizmeti’nin kod adıdır.

bare

VM imajı için hiç kap olmadığını belirten bir İmaj servis kabıdır.

Bare Metal servisi (ironic)

Güvenlik farkındalığı ve hata töleransı açısından fiziksel makinaları yöneten ve sağlayan bir servis ve ilişkili kütüphaneleri sağlayan OpenStack servisi.

ana imaj

OpenStack tarafından sağlanan imaj.

Bell-LaPadula modeli

Veri gizliliğine ve gizli bilgilere kontrollü olarak erişime odaklanan bir güvenlik modeli. Bu model, varlıkları öznelere ve nesnelere böler. Öznenin belirli erişim modu için yetkilendirilmiş olup olmadığını belirlemek için bir öznenin temizlenmesi nesne sınıflandırmasıyla karşılaştırılır. Boşluk veya sınıflandırma şeması bir kafes cinsinden ifade edilir.

Değerlendirme servisi (rally)

Her bir OpenStack bileşenleri ve tam üretim OpenStack bulut dağıtımlarının performans analizi ve karşılaştırması için bir çerçeve sağlayan OpenStack projesi.

Bexar

2011’in Şubat ayında OpenStack ile alakalı bir grup proje sürümü çıktı. Sadece Hesaplama (nova) ve Nesne Depolama (swift)’i içeriyordu. Bexar, OpenStack’in ikinci sürümünün kod adıdır. Tasarım zirvesi, Bexar ilçesinin ilçe merkezi olan San Antonio, Texas’ta gerçekleşti.

ikili değer

Bilgisayar dili olan sadece sıfır ve birlerden oluşan bilgi.

bit

Bir bir, 2lik tabanda tek bir sayıdır (ya sıfır, ya bir olabilir). Bant genişliği saniyedeki bit sayısı ile ölçülür.

saniyedeki bit sayısı (BPS)

Verinin bir yerden bir yere ne kadar hızlı aktarıldığını gösteren evrensel ölçü birimi.

blok aygıtı

Veriyi bloklar halinde taşıyan aygıt. Bu aygıt düğümleri, sabit disk, CD-ROM aygıtları, bellek aygıtı ve belleğin diğer adreslenebilir bölümleri gibi aygıtlara arayüz sağlar.

blok göçü

Kullanıcı tarafından başlatılan bir geçiş sırasında çok az kesinti ile örnekleri bir ana bilgisayardan diğerine tahliye etmek için KVM tarafından kullanılan VM canlı geçiş yöntemi. Paylaşılan depolama alanı gerektirmez. Hesaplama tarafından desteklenmektedir.

Blok Depolama API

Hesap VM’lerine blok depolama birimi eklemek, ayırmak ve oluşturmak için ayrı bir uç nokta üzerinde bulunan bir API.

Blok Depolama servisi (cinder)

The OpenStack service that implements services and libraries to provide on-demand, self-service access to Block Storage resources via abstraction and automation on top of other block storage devices.

BMC (Süpürgelik Yönetim Konrolörü)

IPMI mimarisindeki zeka, bir bilgisayarın anakartına yerleştirilmiş ve bir sunucu görevini gören uzmanlaşmış bir mikro denetleyicidir. Sistem yönetimi yazılımı ve platform donanımı arasındaki arabirimi yönetir.

ön yüklenebilir disk imajı

Tek, önyüklenebilir bir dosya olarak var olan bir tür VM imajı.

Bootstrap Protokolü (BOOTP)

Bir yapılandırma sunucusundan bir IP adresi almak için bir ağ istemcisi tarafından kullanılan bir ağ protokolü. FlatDHCP yöneticisi veya VLAN yöneticisi ağ yöneticisini kullanırken Hesaplama’da dnsmasq arka plan programı aracılığıyla sağlanır.

Sınır Geçidi Protokolü (BGP)

Sınır Geçidi Protokolü özerk sistemleri birbirine bağlayan dinamik bir yönlendirme protokolüdür. İnternetin omurgasına bakıldığında, bu protokol daha geniş bir ağ oluşturmak için birbirinden bağımsız ağları birbirine bağlar.

tarayıcı

Bir bilgisayarın veya aygıtın İnternet’e erişmesini sağlayan herhangi bir istemci yazılımı.

oluşturucu dosya

Object Storage’ın bir yüzüğü yeniden yapılandırmak veya ciddi bir arızadan sonra sıfırdan yeniden oluşturmak için kullandığı yapılandırma bilgilerini içerir.

patlama

Birincil çevre kaynak kısıtlı olduğunda talep üzerine örnekleri elastik bir şekilde oluşturmak için ikincil bir ortam kullanma uygulaması.

düğme sınıfı

Görüşteki ilgili düğme türlerinden oluşan bir grup. VM’leri başlatmak, durdurmak ve askıya almak için kullanılan düğmeler tek bir sınıfta. Yüzen IP adreslerini ilişkilendirmek ve ayırmak için kullanılan düğmeler başka bir sınıfta.

bayt

Tek bir karakteri oluşturan bit kümesi; Genellikle bayt başına 8 bit vardır.

C

önbellek budaması

İmaj hizmeti VM sunucu önbelleğini yapılandırılmış en büyük boyutta veya altında tutan bir program.

Cactus

Bir grup 2011 yılının ilkbaharında çıkan OpenStack projeleri. Compute (nova), Nesne Depolama (swift) ve İmaj hizmetini (glance) içeriyordu. Cactus, Texas, ABD’de bir şehirdir ve OpenStack’in üçüncü sürümünün kod adıdır. OpenStack bültenleri üçten altı ay uzunluğa çıktıklarında, sürümün kod adı önceki zirveye en yakın coğrafya ile eşleşecek şekilde değişti.

CALL

OpenStack ileti kuyruğu yazılımı tarafından kullanılan RPC ilkel öğelerinden biri. Bir ileti gönderir ve bir yanıt bekler.

kapasite

CPU, depolama alanı ve ağ dahil olmak üzere bir hücre için kaynakları tanımlar. Bir hücre veya bir bütün hücre içindeki belirli servislere uygulayabilir.

kapasite ön belleği

Geçerli iş yükünü, boş RAM miktarını ve her ana bilgisayarda çalışan VM’lerin sayısını içeren bir Hesaplama arka uç veritabanı tablosu. Bir VM’nin hangi ana bilgisayarda başlatıldığını belirlemek için kullanılır.

kapasite güncelleyici

VM örneklerini izleyen ve kapasite önbelleklerini gerektiği gibi güncelleyen bir bildirim sürücüsü.

CAST

OpenStack ileti kuyruğu yazılımı tarafından kullanılan RPC ilkel öğelerinden biri. Bir ileti gönderir ve yanıt beklemez.

katalog

Kimlik servisi ile kullanıcı doğrulama yapıldıktan sonra bir kullanıcı için kullanılabilir olan API uç noktalarının bir listesi.

katalog servisi

Kimlik servisiyle kimlik doğrulamasından sonra bir kullanıcı tarafından kullanılabilen API bitiş noktalarını listeleyen bir Kimlik hizmeti.

ceilometer

OpenStack :term:`Telemetry servisi <Telemetry service (telemetry)>`nin bir parçası; diğer OpenStack servislerinden ölçümleri toplar ve saklar.

hücre

Hesaplama kaynaklarının bir alt ve üst ilişkide mantıksal bölümlemesini sağlar. Ebeveynden istenen kaynağı sağlayamıyorsa, istekler üst hücrelerden alt hücrelere iletilir.

hücre yönlendirme

Ebeveynden istenen kaynağı sağlayamıyorsa üst hücrelerin alt isteklere kaynak istekleri göndermesini sağlayan bir Hesap seçeneği.

hücre yöneticisi

Hücredeki her bir ana makinenin mevcut özelliklerinin bir listesini içeren ve istekleri uygun şekilde yönlendiren Hesaplama bileşeni.

CentOS

OpenStack ile uyumlu bir Linux dağıtımı.

Ceph

Nesne deposu, blok deposu ve POSIX uyumlu dağıtılmış dosya sisteminden oluşan yoğun ölçeklenebilir dağıtılmış depolama sistemi. OpenStack ile uyumludur.

CephFS

Ceph tarafından sağlanan POSIX uyumlu dosya sistemi.

sertifika yetkilendiricisi (CA)

Kriptografide, dijital sertifikalar veren bir varlık. Dijital sertifika, bir açık anahtarın sahipliğini sertifikanın adlandırılmış konusuyla belgelemektedir. Bu, başkalarının (taraflara güvenerek) sertifikalı açık anahtara karşılık gelen özel anahtar tarafından yapılan imzalara veya iddialara güvenmesini sağlar. Bu güven ilişkileri modelinde bir CA, sertifikanın hem konusunun (sahibi) hem de sertifikaya güvenen tarafın güvenilen bir üçüncü tarafıdır. CA’lar birçok açık anahtar altyapısı (PKI) şemasının karakteristik özelliklerini taşır. OpenStack’te, Compute tarafından basit bir sertifika yetkilendirmesi sağlanıyor, bulut VPNleri ve VM imaj şifre çözme için.

Challenge Handshake Kimlik Doğrulama Protokolü (CHAP)

Compute tarafından desteklenen bir iSCSI kimlik doğrulama yöntemi.

şans zamanlayıcı

Hesap tarafından kullanılan, havuzdan rasgele kullanılabilir bir ana makine seçen bir zamanlama yöntemi.

son değişiklikler

A Compute API parameter that allows downloading changes to the requested item since your last request, instead of downloading a new, fresh set of data and comparing it against the old data.

Chef

OpenStack yayınlamalarını destekleyen bir işletim sistemi yapılandırma yönetimi aracı.

alt hücre

CPU süresi, disk depolama alanı veya bellek gibi istenen bir kaynak üst hücrede mevcut değilse, istek ilgili alt hücrelerine iletilir. Alt hücre isteği yerine getirebilirse geçerlidir. Aksi takdirde, talebini çocuklarından herhangi birisine iletmeye çalışır.

cinder

Blok Depolama servisi için kod ad.

CirrOS

OpenStack gibi bulutlar üzerinde bir test imajı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış minimal bir Linux dağıtımı.

Cisco neutron eklentisi

UCS ve Nexus’un da dahil olduğu Cisco aygıtları ve teknolojileri için Ağ yönetimi eklentisi.

bulut mimarı

Bulutların yaratılmasını planlayan, tasarlayan ve denetleyen bir kişi.

Bulut Denetim Veri Federasyonu (CADF)

Bulut Denetim Veri Federasyonu (CADF), denetim olayı verileri için bir özelliktir. CADF, OpenStack Kimlik tarafından desteklenmektedir.

bulut hesaplama

Ağlar, sunucular, depolama, uygulamalar ve hizmetler gibi, yapılandırılabilir bilgi işlem kaynaklarının paylaşılan bir havuzuna, minimum düzeyde yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi ile hızla tedarik edilebilen ve serbest bırakılabilen bir havuza erişim sağlayan bir model.

cloud computing infrastructure

The hardware and software components – such as servers, storage, and network and virtualization software – that are needed to support the computing requirements of a cloud computing model.

cloud computing platform software

The delivery of different services through the Internet. These resources include tools and applications like data storage, servers, databases, networking, and software. As long as an electronic device has access to the web, it has access to the data and the software programs to run it.

cloud computing service architecture

Cloud service architecture defines the overall cloud computing services and solutions that are implemented in and across the boundaries of an enterprise business network. Considers the core business requirements and matches them with a possible cloud solution.

bulut denetleyici

Bulutun genel durumunu temsil eden Compute bileşenlerinin toplanması; Kimlik doğrulama, Nesne Depolama Alanı ve düğüm/depolama işçileri gibi servislerle bir kuyruk aracılığıyla konuşur.

bulut denetim düğümü

Ağ, hacim, API, zamanlayıcı ve imaj hizmetlerini çalıştıran bir düğüm. Her hizmet, ölçeklenebilirlik veya kullanılabilirlik için ayrı düğümlere bölünebilir.

Bulut Veri Yönetimi Arayüzü (CDMI)

Şu anda OpenStack’te desteklenmeyen buluttaki nesneleri yönetmek için RESTful bir API tanımlayan SINA standardı.

Bulut Altyapı Yönetimi Arayüzü (CIMI)

Bulut yönetimi için devam eden bir özellik. Şu anda OpenStack’te desteklenmiyor.

cloud technology

Clouds are tools of virtual sources orchestrated by management and automation softwares. This includes, raw processing power, memory, network, storage of cloud based applications.

cloud-init

Meta veri servisinden SSH genel anahtarı ve kullanıcı verileri gibi bilgileri kullanarak önyüklemeden sonra bir sunucudaki başlatmayı yapan VM imajlarına sıkça yüklenen bir paket.

cloudadmin

Compute RBAC sistemindeki varsayılan rollerden biri. Sisteme tam erişim sağlar.

Cloudbase-Init

Cloud-init’e benzer şekilde konuk başlatma özellikleri sağlayan bir Windows projesi.

cloudpipe

VPN’leri proje bazında oluşturan bir hesaplama hizmeti.

cloudpipe imajı

Önceden yapılmış bir VM görüntüsü, bir cloudpipe sunucusu görevi görür. Esasen, Linux üzerinde çalışan bir OpenVPN.

Kümeleme servisi (senlin)

Diğer OpenStack hizmetlerine maruz kalan homojen nesnelerin gruplarının yönetimi için kümeleme hizmetleri ve kütüphaneleri uygulayan proje.

komut filtresi

Hesaplama rootwrap servisinde izin verilen komutları listeler.

Command-Line Interface (CLI)

A text-based client that helps you create scripts to interact with OpenStack clouds.

Yaygın İnternet Dosya Sistemi (CIFS)

Dosya paylaşım protokolü. Microsoft tarafından geliştirilen ve kullanılan orijinal Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolünün genel veya açık bir varyasyonudur. SMB protokolü gibi, CIFS daha yüksek bir seviyede çalışır ve TCP/IP protokolünü kullanır.

Genel Kütüphaneler (oslo)

OpenStack projeleri tarafından paylaşılan kodu içeren bir dizi python kütüphanesi üreten proje. Bu kütüphaneler tarafından sağlanan API’ler yüksek kaliteli, kararlı, tutarlı, belgelenmiş ve genel olarak uygulanabilir olmalıdır.

topluluk projesi

A project that is not officially endorsed by the OpenStack Technical Commitee. If the project is successful enough, it might be elevated to an incubated project and then to a core project, or it might be merged with the main code trunk.

sıkıştırma

Özel kodlama yöntemiyle dosyaların boyutunu düşürürseniz, dosya özgün içeriğine yeniden sıkıştırılabilir. OpenStack, Linux dosya sistemi düzeyinde sıkıştırmayı destekler, ancak Nesne Depolama nesneleri veya İmaj servis VM imajları gibi şeylerde sıkıştırmayı desteklemez.

Compute API (nova API)

Nova-api artalan işlemi, yeni servislere erişim sağlar. Amazon EC2 API’sı gibi diğer API’lerle iletişim kurabilir.

hesaplama denetleyicisi

VM sunucularını başlatacak uygun ana makineleri seçen Hesaplama bileşeni.

hesaplama sunucusu

Hesaplama düğümlerini çalıştırmaya adanmış fiziksel bilgisayar.

hesaplama düğümü

Web uygulamaları ve analitik gibi geniş bir hizmet yelpazesi sergileyen VM örneklerini yöneten nova-compute artalan programını çalıştıran bir düğüm.

Hesaplama servisi (nova)

Bare metal, sanal makineler ve kaplar dahil olmak üzere kaynakları hesaplamak için geniş kapsamlı, ölçeklenebilir, isteğe bağlı, self-servis erişim sağlamak için hizmetleri ve ilgili kütüphaneleri uygulayan OpenStack temel projesi.

hesaplama işçisi

Her bir hesaplama düğümünde çalışan ve çalıştırma, yeniden başlatma, sonlandırma, birimleri bağlama/çıkarma vb. gibi VM sunucunun yaşam döngüsünü yöneten Hesaplama bileşeni. nova-compute artalan programı tarafından sağlanır.

birleştirilmiş nesne

Nesne Depolama Biriminin birleştirip istemciye gönderdiği bir dizi nesne.

kondüktör

Hesaplama’da kondüktör, hesaplama işleminden veritabanı isteklerini yönlendiren işlemdir. Kondüktörü kullanmak, hesaplama düğümlerinin veritabanına doğrudan erişimi gerektirmediği için güvenliği artırır.

congress

Yönetim servisi için kod ad.

bütünlük penceresi

Yeni bir Nesne Depolama nesnesinin tüm istemcilerin erişebilmesi için geçen süre.

konsol günlüğü

Compute’da bir Linux VM konsolunun çıktısını içerir.

kap

Organize eder ve nesneleri Nesne Depolama Birimi’nde saklar. Bir Linux dizini kavramına benzer ancak iç içe yerleştirilemez. Bir Resim servis kabı biçimi için alternatif terim.

kap denetleyicisi

SQLite arka plan veritabanına yapılan sorgular aracılığıyla belirtilen nesne saklama kaplarındaki eksik kopyaları veya hatalı nesneleri kontrol eder.

kap veritabanı

Nesne Depolama kaplarını ve kap üst verilerini depolayan bir SQLite veritabanı. Kap sunucusu bu veritabanına erişir.

kap biçemi

İmaj hizmeti tarafından kullanılan ve makine durumu, işletim sistemi diski boyutu ve benzeri gibi bir VM görüntüsü ve ilişkili üst verileri içeren bir asistan.

Kap Altyapı Yönetimi servisi (magnum)

Kap orkestrasyon motorlarının hazırlanması, ölçeklendirilmesi ve yönetilmesi için bir dizi hizmet sunan proje.

kap sunucusu

Kapları yöneten Nesne Depolama sunucusu.

kap servisi

Oluşturma, silme, listeleme ve benzeri gibi kapsayıcı hizmetleri sağlayan Nesne Depolama bileşenidir.

içerik dağıtım ağı (CDN)

Bir içerik dağıtım ağı, içeriği müşterilere dağıtmak için kullanılan, genellikle artan performans için istemcinin yakınında bulunan özel bir ağdır.

continuous delivery

A software engineering approach in which teams produce software in short cycles, ensuring that the software can be reliably released at any time and, when releasing the software, doing so manually.

continuous deployment

A software release process that uses automated testing to validate if changes to a codebase are correct and stable for immediate autonomous deployment to a production environment.

continuous integration

The practice of merging all developers’ working copies to a shared mainline several times a day.

denetci düğüm

Bulut denetleyicisi düğümünün alternatif terimi.

çekirdek API

İçeriğe bağlı olarak çekirdek API, OpenStack API’sı veya Hesaplama, Ağ yönetimi, İmaj servisi ve benzeri gibi belirli bir çekirdek projenin ana API’sıdır.

çekirdek servis

An official OpenStack service defined as core by Interop Working Group. Currently, consists of Block Storage service (cinder), Compute service (nova), Identity service (keystone), Image service (glance), Networking service (neutron), and Object Storage service (swift).

maliyet

Hesaplama’nın dağıtık zamanlayıcısı altında, stenen VM sunucunun flavor’ı ile alakalı her sunucunun kapasitesine bakılarak hesaplanır.

kimlik bilgileri

Yalnızca bir kullanıcı tarafından bilinen veya kullanıcı tarafından erişilebilen ve kullanıcının kendisinin söylediğini doğrulamak için kullanılan veriler. Kimlik doğrulama, kimlik doğrulama işlemi sırasında sunucuya sunulur. Örnekler arasında bir şifre, gizli anahtar, dijital sertifika ve parmak izi sayılabilir.

CRL

PKI modelindeki bir Sertifika İptal Listesi (CRL), kaldırılan sertifikaların bir listesidir. Bu sertifikaları sunan son kuruluşlara güvenilmemelidir.

Çapraz-Merkezli Kaynak Paylaşımı (CORS)

Bir web sayfasındaki kaynakların (örneğin, yazı tipleri, JavaScript) birçoğunun kaynaktan kaynaklanan etki alanının dışındaki başka bir alan adından talep edilebilmesini sağlayan bir mekanizma. Özellikle JavaScript’in AJAX çağrıları, XMLHttpRequest mekanizmasını kullanabilir.

Crowbar

Bulutları hızla dağıtmak ve yönetmek için gerekli tüm hizmetleri sunmayı amaçlayan SUSE’nin açık kaynak kodlu bir projesi.

mevcut iş yükü

Belirli bir ana bilgisayarda halen devam etmekte olan oluşturma, anlık görüntü, taşıma ve yeniden boyutlandırma işlemlerinin sayısına dayalı olarak hesaplanan Hesaplama kapasitesi önbellek öğesi.

müşteri

Proje için alternatif terim.

özelleştirme modülü

Gösterge tablosunun görünümünü ve şeklini değiştirmek için horizon tarafından yüklenen, kullanıcı tarafından oluşturulan bir Python modülü.

D

artalan işlemi

Arka planda çalışan ve istekleri bekleyen bir süreç. Bir TCP veya UDP bağlantı noktasını dinleyebilir veya dinlemeyebilirsiniz. Bir işçiyle karıştırmayın.

Gösterge Paneli (horizon)

OpenStack projesi, tüm OpenStack hizmetleri için genişletilebilir, birleştirilmiş, web tabanlı kullanıcı arabirimi sağlar.

veri şifreleme

İmaj hizmeti ve Hesaplama, şifreli sanal makine (VM) imajlarını destekler (ancak sunucuları değil). Doğrudan veri şifreleme, OpenStack’te HTTPS, SSL, TLS ve SSH gibi teknolojileri kullanarak desteklenir. Nesne Depolama birimi, uygulama düzeyinde nesne şifrelemesini desteklemez, ancak disk şifrelemeyi kullanan belleği destekleyebilir.

Veri kaybı önleme (DLP) yazılımı

Hassas bilgileri korumak ve veri taşımacılığını saptamak ve reddetmek suretiyle bir ağ sınırının dışına sızmasını önlemek için kullanılan yazılım programları.

Veri İşleme servisi (sahara)

Ölçeklenebilir veri işleme yığını ve ilişkili yönetim arabirimleri sağlayan OpenStack projesi.

veri deposu

Veritabanı hizmeti tarafından desteklenen bir veritabanı motorudur.

veritabanı ID

Nesne Depolama birimi veritabanının her kopyasına verilen benzersiz bir kimlik.

veritabanı kopyalayıcı

Hesap, kap ve nesne veritabanlarındaki değişiklikleri diğer düğümlere kopyalayan Nesne Deposu bileşeni.

Veritabanı servisi (trove)

İlişkisel ve ilişkisiz veritabanı motorları için ölçeklenebilir ve güvenilir Hizmer-olarak-bulut-veritabanı işlevselliği sağlayan entegre bir projedir.

serbest bırak

Kayan bir IP adresi ile sabit bir IP adresi arasındaki ilişkiyi kaldırma işlemi. Bu ilişki kaldırıldıktan sonra, kayan IP, adres havuzuna geri döner.

Debian

OpenStack ile uyumlu bir Linux dağıtımı.

tekilleştirme

Depolama kullanımını en aza indirmek için disk bloğu, dosya ve/veya nesne seviyesinde çoklu veriyi bulma işlemi—OpenStack şu an desteklemiyor.

varsayılan panel

Bir kullanıcı gösterge paneline eriştiğinde gösterilecek varsayılan panel.

varsayılan proje

Bir kullanıcı oluşturulduğunda herhangi bir proje belirtilmezse, yeni kullanıcılar bu projeye atanır.

varsayılan jeton

Belirli bir projeyle ilişkili olmayan ve kapsamlı bir simge için değiştirilen bir Kimlik hizmeti jetonudur.

geçkalmış silme

Resim servisindeki bir seçenek, bir görüntünün hemen yerine önceden tanımlanmış saniye sayısından sonra silinmesini sağlar.

dağıtım kipi

Hesaplama RabbitMQ ileti teslimi modunun ayarı; Geçici veya kalıcı olarak ayarlanabilir.

hizmet reddi (DoS)

Hizmet reddi (DoS), hizmet reddi saldırısı için kısa biçimidir. Bu meşru kullanıcıların bir hizmet kullanmasını engellemek için yapılan kötü niyetli bir girişimdir.

kullanımdan kaldırılan kimlik doğrulama

Hesaplama içindeki bir seçenek, yöneticilerin Kimlik servisini kullanmak yerine nova-manage komutuyla kullanıcıları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir seçenektir.

designate

DNS servisi için kod adı.

Hizmet olarak Masaüstü

Kullanıcıların herhangi bir yerden masaüstü deneyimi elde etmek için eriştiği bir masaüstü ortamı paketi sağlayan bir platform. Bu genel kullanım, geliştirme veya hatta homojen test ortamları sağlayabilir.

geliştirici

Hesaplama RBAC sistemindeki varsayılan rollerden biri ve yeni bir kullanıcıya atanan varsayılan rota.

aygıt kimliği

Nesne Depolama bölümlerini fiziksel depolama aygıtlarına eşleştirir.

cihaz ağırlığı

Her bir aygıtın depolama kapasitesine dayalı olarak Nesne Depolama aygıtları arasında bölümleri orantılı olarak dağıtır.

DevStack

Bütün OpenStack geliştirme ortamlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için kabuk komut dosyalarını kullanan bir topluluk projesi.

DHCP ajanı

Sanal ağlar için DHCP hizmetleri sağlayan OpenStack Ağ ajanı.

Diablo

OpenStack’ın dördüncü sürümü olan 2011’in sonbaharında çıkan OpenStack ile ilgili projelerin grup halinde yayınlanması. Hesaplama (nova 2011.3), Nesne Depolama Alanı (swift 1.4.3) ve Görüntü hizmetini (glance) içeriyordu. Diablo, OpenStack’in dördüncü sürümü için kod adıdır. Tasarım zirvesi ABD Kaliforniya, Santa Clara yakınlarındaki Bay Area’da gerçekleşti ve Diablo yakındaki bir şehirdir.

doğrudan tüketici

RPC çağrısı yürütüldüğünde hayata gelen Compute RabbitMQ öğesi. Eşsiz bir özel kuyruk aracılığıyla doğrudan bir alışverişe bağlanır, iletiyi gönderir ve sona erer.

doğrudan değiş tokuş

RPC çağrılarında Hesaplama RabbitMQ içinde oluşturulmuş bir yönlendirme tablosu; çağrılan her RPC çağrısı için bir tane oluşturulur.

doğrudan yayımcı

Gelen MQ mesajına yanıt veren RabbitMQ öğesi.

ilişkiyi kes

Bir kayan IP adresi ve sabit IP arasındaki ilişkiyi kaldırma ve böylece kayan IP adresini adres havuzuna döndürme süreci.

Isteğe Bağlı Erişim Kontrolü (DAC)

Kullanıcıların politik kararlar almalarını ve güvenlik özniteliklerini atamalarını sağlarken, nesnelerin nesnelere erişme yeteneğini yönetir. Geleneksel UNIX kullanıcı sistemi, gruplar ve okuma yazma yürütme izinleri DAC örneğidir.

disk şifreleme

Dosya sisteminde, disk bölümünde veya tüm disk düzeyinde verileri şifreleme özelliği. Hesaplama VM’leri içinde desteklenir.

disk biçimi

Bir VM için bir disk görüntüsünün temel resim hizmeti arka uç deposunda olduğu gibi depolandığı biçimi. Örneğin, AMI, ISO, QCOW2, VMDK vb.

dağıtım

Nesne Depolama’da, hata toleransını sağlamak için nesneleri ve kapları test etmek ve dağıtmak için kullanılan araçlar.

dağıtık sanal yönlendirici (DVR)

OpenStack Ağ kullanıldığında yüksek kullanılabilirliğe sahip çoklu ana bilgisayar yönlendirme mekanizması (neutron).

Django

Görünümde geniş olarak kullanılan bir web çatısı.

DNS kaydı

Belirli bir alan adı hakkında bilgi belirten ve alan adına ait olan bir kayıt.

DNS hizmeti (designate)

Yetkili DNS hizmetlerine ölçeklenebilir, isteğe bağlı, self servis erişim sağlayan, teknoloji bakımından bağımsız bir şekilde OpenStack projesi.

dnsmasq

Sanal ağlar için DNS, DHCP, BOOTP ve TFTP hizmetleri sağlayan artalan işlemi.

alan

Bir Kimlik API v3 öğesi. OpenStack Kimlik varlıklarını yönetmek için yönetim sınırlarını tanımlayan projeler, gruplar ve kullanıcılar topluluğunu temsil eder. Internet’te bir web sitesini diğer sitelerden ayırır. Çoğu zaman, alan adı nokta ile ayrılmış iki veya daha fazla parçaya sahiptir. Örneğin, yahoo.com, usa.gov, harvard.edu veya mail.yahoo.com. Ayrıca, etki alanı, bir veya daha fazla kayıt içeren DNS ile ilgili bilgilerin bir varlık veya kapsayıcısıdır.

Alan Adı Sistemi (DNS)

İnternet alan adından adrese ve adres-ad çözümlemeleri belirleyen bir sistem. DNS, IP adresini daha kolay hatırlanacak bir adrese çevirerek Internet’te gezinmeye yardımcı olur. Örneğin, 111.111.111.1’i www.yahoo.com’a tercüme etmek. Tüm etki alanları ve posta sunucuları gibi bileşenleri, uygun konumlara çözümlemek için DNS’yi kullanır. DNS sunucuları genellikle bir ana-köle ilişkide kurulur, böylece ana sunucunun başarısızlığı köle çağırır. DNS sunucuları, bir DNS sunucusunda yapılan değişiklikler otomatik olarak diğer etkin sunuculara iletilecek şekilde kümelenebilir veya çoğaltılabilir. Hesaplama’da, DNS girdilerinin kayan IP adresleri, düğümler veya hücrelerle ilişkilendirilmesini sağlayan destek, böylece ana makinelerin yeniden başlatıldığında tutarlı olmasını sağlar.

indir

Genellikle dosya biçiminde verilerin bir bilgisayardan diğerine aktarılması.

dayanıklı değişim

Sunucu yeniden başlatıldığında etkin kalan bir Hesaplama RabbitMQ mesaj alışverişi.

dayanıklı kuyruk

Sunucu yeniden başlatıldığında aktif kalan bir Hesaplama RabbitMQ mesaj kuyruğu.

Değişen Makine Yapılandırma Protokolü (DHCP)

Bir ağa bağlı aygıtları, Internet Protokolünü (IP) kullanarak bu ağda iletişim kuracak şekilde yapılandıran bir ağ protokolü. Protokol, DHCP istemcilerinin bir IP adresi, varsayılan rota ve bir DHCP sunucusundan bir veya daha fazla DNS sunucusu adresi gibi yapılandırma verilerini talep ettiği bir istemci-sunucu modelinde uygulanır. Önyükleme sırasında bir ana bilgisayarın ağını otomatik olarak yapılandırmak için kullanılan bir yöntem. Hem Ağ hem de Hesaplama tarafından sağlanır.

Dinamik Bağlantılı Metin Biçimlendirme Dili (DHTML)

Kullanıcıların bir web sayfası ile ilertişim kurmasını sağlayan veya basit bir canlandırma gösteren, HTML, JavaScript ve Basamaklı Stil Şablonları kullanan sayfalar.

E

doğu-batı trafik

Network traffic between servers in the same cloud or data center. See also north-south traffic.

EBS ön yükleme disk bölümü

Halihazırda OpenStack’de desteklenmeyen, önyüklenebilir bir VM imajı içeren bir Amazon EBS depolama birimi.

ebtables

Linux köprüsü güvenlik duvarı için filtreleme aracı, Linux köprüsünden geçen ağ trafiğinin filtrelenmesini sağlar. Ağ iletişimi izolasyonunu sağlamak için Hesaplama’da arptables, iptables ve ip6tables ile birlikte kullanılır.

EC2

Amazon ticari hesaplama ürünü, Hesaplama’ya benzer.

EC2 erişim anahtarı

Hesaplama EC2 API’sine erişmek için bir EC2 gizli anahtarı ile birlikte kullanılır.

EC2 API

OpenStack, Amazon EC2 API’sine Hesaplama üzerinden erişilmesini destekler.

EC2 Uyumluluk API’si

OpenStack’ın Amazon EC2 ile iletişim kurmasını sağlayan bir Hesaplama bileşeni.

EC2 gizli anahtarı

Compute EC2 API ile iletişim kurarken bir EC2 erişim tuşu ile birlikte kullanılır; Her isteği dijital olarak imzalamak için kullanılır.

edge computing

Running fewer processes in the cloud and moving those processes to local places.

Elastic Blok Depolama (EBS)

Amazon ticari blok depolama ürünü.

kapsülleme

Verilerin özetlenmesi veya güvence altına alınması amacıyla bir paketin başka bir yere yerleştirilmesi uygulaması. Örnekler arasında GRE, MPLS veya IPsec bulunur.

şifreleme

OpenStack, HTTPS, SSH, SSL, TLS, dijital sertifikalar ve veri şifreleme gibi şifreleme teknolojilerini destekler.

uç nokta

See API endpoint.

uç nokta kaydı

Kimlik servisi kataloğuna alternatif terim.

uç nokta şablonu

Nesne Depolama Alanı, Hesaplama, Kimlik ve benzeri bir hizmetin nerede erişileceğini gösteren URL ve port numarası uç noktalarının bir listesi.

enterprise cloud computing

A computing environment residing behind a firewall that delivers software, infrastructure and platform services to an enterprise.

eleman

Ağ bağlantısı hizmeti olan Ağ yönetimi tarafından sağlanan ağ hizmetlerine bağlanmak isteyen herhangi bir donanım veya yazılım parçası. Bir eleman, bir VIF uygulayarak Ağ yönetimini kullanabilir.

kısa ömürlü imaj

Birimlere yapılan değişiklikleri kaydetmeyen ve sunucu kapatıldıktan sonra orijinal durumuna geri döndüren bir VM imajı.

kısa ömürlü disk bölümü

Yapılan değişiklikleri kaydetmeyen ve geçerli kullanıcı denetimden vazgeçtiğinde özgün durumuna geri dönen birim.

Essex

OpenStack’ın beşinci sürümünde Nisan 2012’de yayınlanan OpenStack ile ilgili projelerin grup halinde yayınlanması. Compute (nova 2012.1), Nesne Depolama Alanı (swift 1.4.8), Görüntü (glance), Kimlik (keystone) ve Gösterge Tablosu (horizon) dahil edildi. Essex, OpenStack’in beşinci sürümünün kod adıdır. Tasarım zirvesi Boston, Massachusetts, ABD’de gerçekleşti ve Essex yakındaki bir şehirdi.

ESXi

OpenStack-destekli hiper yönetici.

ETag

Nesne Depolama Alanı içinde, veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılan bir nesnenin MD5 karması.

euca2ools

VM’leri yönetmek için bir komut satırı araçları topluluğu; çoğu OpenStack ile uyumludur.

Okaliptür Çekirdek İmajı (EKI)

Bir EMI oluşturmak için bir ERI ile birlikte kullanılır.

Okaliptüs Makine İmajı (EMI)

İmaj servisi tarafından desteklenen VM imajı kapsayıcı biçimi.

Okaliptüs Ramdisk İmajı (ERI)

Bir EMI yaratmak için bir EKI ile birlikte kullanılır.

boşaltma

Bir veya birden çok sanal makine (VM) örneğini bir ana makineden diğerine geçirme işlemi, paylaşılan depolama ortamının canlı geçişiyle uyumlu ve geçiş işlemini engelleme işlemi ile uyumludur.

takas

RabbitMQ mesaj alışverişi için alternatif terim.

alışveriş türü

Hesaplama RabbitMQ’da yönlendirme algoritması.

özel kuyruk

RabbitMQ—Hesaplama’da doğrudan tüketici tarafından bağlandı, mesaj sadece mevcut bağlantı tarafından alınabilir.

genişletilmiş özellikler (xattr)

Sahip, grup, izinler, değiştirme süresi ve ötesinde ek bilgilerin depolanmasını sağlayan dosya sistemi seçeneği. Temel Nesne Depolama dosya sistemi, genişletilmiş öznitelikleri desteklemelidir.

uzantı

Bir API uzantısı veya eklentisi için alternatif terim. Kimlik hizmeti bağlamında, bu, OpenID için destek eklenmesi gibi, uygulamaya özgü bir çağrıdır.

harici ağ

Genellikle sunucunun İnternet erişimi için kullanılan bir ağ bölümü.

ekstra özellikler

Compute, yeni bir sunucunun nereden başlatacağını belirlediğinde ek gereksinimleri belirtir. Örnekler, minimum bir ağ bant genişliği veya GPU içerir.

F

FakeLDAP

Kimlik ve Hesaplama testi için yerel bir LDAP dizini oluşturmak için kolay bir yöntem. Redis gerektirir.

çıkış yelpazesi takası

RabbitMQ ve Hesaplama içinde, zamanlayıcı hizmeti tarafından hesaplama, hacim ve ağ düğümlerinden yetenek mesajları almak için kullanılan mesajlaşma arayüzüdür.

federe kimlik

Kimlik sağlayıcıları ve OpenStack bulutu arasında güven oluşturmak için kullanılan bir yöntem.

Fedora

OpenStack ile uyumlu Linux dağıtımı.

Fiber Kanal

Depolama protokolü TCP/IP ile benzer; SCSI komutlarını ve verilerini kapsar.

Ethernet üzerinden Fiber Kanal (FCoE)

Ethernet içinde tünellenen fiber kanalı protokolü.

ilk-doldur zamanlayıcı

Bir ana makineyi çeşitli bilgisayarlarda yeni VM’ler başlatmak yerine VM’lerle doldurmaya çalışan Hesaplama zamanlama yöntemi.

filtre

VM’leri çalıştıramayan ana makineler elendiğinde Hesaplama zamanlama sürecindeki adım ortadan kaldırılır ve seçilmez.

güvenlik duvarı

Bilgisayarlar arasında iptables, arptables, ip6tables ve ebtables kullanılarak gerçekleştirilen bilgisayarlar ve/veya düğümler arasındaki iletişimi kısıtlamak için kullanılır.

Hizmet-olarak-Güvenlik-Duvarı (FWaaS)

Çevre güvenlik duvarı işlevselliğini sağlayan bir Ağ uzantısı.

sabit IP adres

Aynı sunucuya, uygulamanın her başlatılışında eşleşen bir IP adresi genellikle son kullanıcıların veya genel İnternetin erişimine açık değildir ve sunucuyu yönetmek için kullanılır.

Düz Yönetici

Yetkili düğümlere IP adresi veren ve DHCP, DNS ve yönlendirme yapılandırmasını ve hizmetlerini varsayan Hesaplama bileşeni başka bir şey tarafından sağlanmaktadır.

düz mod enjeksiyonu

Sunucu başlatılmadan önce OS ağ yapılandırma bilgisinin VM imajına enjekte edildiği bir Hesaplama ağ yöntemi.

düz ağ

Proje trafiğini ayırmak için VLAN’lar veya tüneller kullanmayan sanal ağ türü. Her düz ağ genellikle köprü eşlemeleri tarafından tanımlanan ayrı bir fiziksel arabirim gerektirir. Bununla birlikte, düz bir ağ birden çok alt ağ içerebilir.

FlatDHCP Yöneticisi

Dnsmasq (DHCP, DNS, BOOTP, TFTP) ve radvd (yönlendirme) hizmetleri sağlayan Compute bileşeni.

flavor

Bir VM sunucu türünün alternatif terimi.

flavor ID

Her Hesaplama veya İmaj hizmetinin VM flavor’ı veya sunucu türü için UUID.

kayan IP adres

Bir projenin bir VM ile ilişkilendirilebileceği ve böylece her önyüklemede aynı ortak IP adresine sahip olduğu bir IP adresi. DNS atamasını sürdürmek için tutarlı bir IP adresi sağlamak için yüzen IP adresleri havuzu oluşturup bunları başlatıldığı gibi sunuculara atarsınız.

Folsom

OpenStack’ın altıncı sürümünde olan 2012 yılının sonbaharında çıkan OpenStack ile ilgili projelerin grup halinde yayınlanması. Hesaplama (nova), Nesne Depolama Alanı (swift), Kimlik (keystone), Ağ Oluşturma (neutron), İmaj servisi (glance) ve Disk Bölümleri veya Blok Depolama (cinder) içerir. Folsom, OpenStack’in altıncı sürümünün kod adıdır. Tasarım zirvesi, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde gerçekleşti ve Folsom yakınlardaki bir kenttir.

FormPost

Nesne Depolama ara katmanı, bir imajı bir web sayfasındaki bir form üzerinden yükler (gönderir).

freezer

Yedekleme, Geri Yükleme, and Felaketten Kurtarma hizmeti için kod ad.

ön yüz

Bir kullanıcının bir hizmetle etkileşime girdiği nokta; bir API bitiş noktası, kontrol paneli veya bir komut satırı aracı olabilir.

G

geçit

Genellikle bir yönlendiriciye atanan ve farklı ağlar arasında ağ trafiğini geçiren bir IP adresi.

genel alma yükü (GRO)

Çekirdek IP yığınına teslim edilmeden önce çok sayıda daha küçük alınan paketleri büyük bir paketle birleştiren bazı ağ arabirimi sürücülerinin özelliği.

genel yönlendirme kapsülleme (GRE)

Sanal noktadan noktaya bağlantılar içindeki çok çeşitli ağ katmanı protokollerini kapsayan protokol.

glance

İmaj servisi için kod adıdır.

glance API sunucusu

:term:`İmaj API`için alternatif isim.

glance kaydı

imaj kaydı İmaj servisi için alternatif isim.

genel uç birim şablonu

Tüm projelerin kullanabileceği hizmetleri içeren Kimlik hizmeti uç birim şablonu.

GlusterFS

OpenStack ile uyumlu, NAS sunucularını toplamak için tasarlanmış bir dosya sistemi.

gnocchi

OpenStack Telemetry servisi’nin bir parçası; bir dizinleyici ve zaman serisi veritabanı sağlar.

altın imaj

Sonlandırılmış bir disk imajının oluşturulduğu ve daha sonra herhangi bir değişiklik yapılmadan tüm düğümler tarafından sistem kurulumunda kullanılan bir yöntem.

Yönetişim hizmeti (congress)

Dinamik altyapı üzerinde politikaları izlemek, uygulamak ve denetlemek için bulut hizmetlerinin herhangi bir kümesinde hizmet olarak Yönetişim’i sağlayan proje.

Grafik Değişim Biçemi (GIF)

Web sayfalarında hareketli görüntüler için yaygın olarak kullanılan bir görüntü dosyası türü.

Grafik İşleme Birimi (GPU)

GPU’nun varlığına dayalı bir ana makine seçmek şu an OpenStack’da desteklenmiyor.

Yeşil İş parçacıkları

Python tarafından kullanılan ortak çalışma modeli; Belirli kütüphane çağrıları yapıldığında yarış durumunu ve yalnızca içerik anahtarlarını azaltır. Her OpenStack hizmeti kendi iş parçacıklarından biridir.

Grizzly

OpenStack’in yedinci sürümünün kod adı. Tasarım zirvesi San Diego, Kaliforniya, ABD’de gerçekleşti ve Grizzly, Kaliforniya eyaleti bayrağının bir unsurudur.

Grup

Bir Kimlik v3 API öğesi. Belirli bir alana ait olan bir kullanıcı koleksiyonunu temsil eder.

misafir OS

Bir hiper yöneticinin kontrolü altında çalışan bir işletim sistemi örneği.

H

Hadoop

Apache Hadoop, veri yoğunluklu dağıtılmış uygulamaları destekleyen açık kaynaklı bir yazılım çerçevesidir.

Hadoop Dağıtık Dosya Sistemi (HDFS)

Düşük maliyetli ticari donanımda çalışmak üzere tasarlanmış, dağıtık, yüksek düzeyde hataya dayanıklı dosya sistemi.

devir teslim

Nesne Depolama alanındaki nesne durumu, burada bir sürücü arızası nedeniyle nesnenin yeni bir kopyası otomatik olarak oluşturulur.

HAProxy

İstekleri birden çok sunucuya yayan TCP ve HTTP tabanlı uygulamalar için bir yük dengeleyici sağlar.

zorla yeniden başlatma

İşletim sisteminin zarif ve düzgün bir şekilde kapatılmasına karşı fiziksel ya da sanal bir güç düğmesine basıldığında yeniden başlatma türü.

Havana

OpenStack’in sekizinci sürümünün kod adı. Tasarım zirvesi Portland, Oregon, ABD’de gerçekleşti ve Havana, Oregon’da kurulu olmayan bir topluluktu.

sağlık gözetmeni

Bir VIP havuzunun arka uç üyelerinin bir isteği işleyip işlememeyeceğini belirler. Bir havuz, bununla ilişkili birkaç sağlık monitörüne sahip olabilir. Bir havuzda ona bağlı birkaç monitör varsa, tüm monitörler havuzun her üyesini kontrol eder. Tüm monitörler aktif olması için sağlıklı bir üye olduğunu beyan etmelidir.

heat

Orkestrasyon servisi için kod ad.

Heat Orkestrasyon Şablonu (HOT)

OpenStack’e özgü biçimde hear girdisi.

yüksek kullanılabilirlik (HA)

Yüksek kullanılabilirlikli sistem tasarımı yaklaşımı ve bunlarla ilgili hizmet uygulaması, sözleşmeye dayalı bir ölçüm periyodu sırasında önceden belirlenmiş bir operasyonel performans düzeyinin sağlanmasını sağlar. Yüksek kullanılabilirlik sistemleri, sistemin kapalı kalma süresini ve veri kaybını en aza indirger.

horizon

Gösterge Paneli için kod ad.

horizon eklentisi

OpenStack Gösterge Paneli (horizon) için bir eklenti.

Host

Fiziksel bilgisayar, bir VM sunucu değil (düğüm).

sunucu ekleme

Kullanılabilirlik bölgelerini, ortak ana bilgisayarlardan oluşan bir koleksiyon olan hipervizör havuzlarına daha da alt bölümlere ayırmak için kullanılan bir yöntem.

Sunucu Veri Yolu Bağdaştırıcısı (HBA)

Fiber kanalı veya ağ kartı gibi bir PCI yuvasına takılan aygıt.

karma bulut

Melez bir bulut, birden çok dağıtım modelinin faydalarını sunan, ayrı varlıklar olarak kalan, ancak birbirine bağlı olan iki veya daha fazla bulutun (özel, topluluk veya kamuya açık) bir bileşimidir. Karma bulut, aynı zamanda ortak yerleşim, yönetilen ve/veya ayrılmış hizmetleri bulut kaynaklarıyla bağlama olanağı anlamına da gelebilir.

hybrid cloud computing

A mix of on-premises, private cloud and third-party, public cloud services with orchestration between the two platforms.

Hyper-V

OpenStack tarafından desteklenen hipervizörlerden biri.

Bir başka siteye, genellikle bir kelimeyi veya kelimeleri tıklayan belgelerde bulunan başka bir web sitesine bağlantı içeren her tür metin.

Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü (HTTP)

Dağıtık, işbirliğine dayalı, hipermedya bilgi sistemleri için bir uygulama protokolü. Bu, World Wide Web için veri iletişiminin temelidir. Bağlantılı metni, metin içeren düğümler arasındaki mantıksal bağlantılar (köprüler) kullanan yapılandırılmış bir metindir. HTTP, bağlantılı metni değiştiren veya aktaran protokoldür.

Güvenli Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü (HTTPS)

Bir bilgisayar ağı üzerinden güvenli iletişimi sağlamak için şifrelenmiş bir iletişim protokolü, özellikle de İnternet’te yaygın olarak kullanılması. Teknik olarak, kendi içinde ve dışında bir protokol değildir; Bunun yerine, Bağlantılı metin Aktarım Protokolü’nün (HTTP) TLS veya SSL protokolünün üstüne yerleştirilmesinin bir sonucudur, böylece TLS veya SSL’nin güvenlik özelliklerini standart HTTP iletişimlerine ekler. Çoğu OpenStack API uç noktası ve birçok bileşenler arası iletişim, HTTPS iletişimini destekler.

hiper yönetici

VM’nin fiili donanıma aracılık yapan ve denetimini sağlayan yazılım.

hiper yönetici havuzu

Sunucu toplama aracılığıyla gruplandırılmış bir dizi hiper yönetici.

I

Icehouse

OpenStack dokuzuncu sürümünün kod adı. Tasarım zirvesi Hong Kong’da gerçekleşti ve Ice House bu şehirde bir cadde.

Kimlik numarası

Kimlik içindeki her kullanıcıyla ilişkili, kavramsal olarak bir Linux veya LDAP UID’sine benzeyen benzersiz sayısal kimlik.

Kimlik API

Kimlik hizmet API’si için alternatif terim.

Kimlik art alan uygulaması

Kimlik hizmeti tarafından kullanıcı bilgilerini almak için kullanılan kaynak; Örneğin bir OpenLDAP sunucusu.

kimlik sağlayıcı

Kullanıcıların bir kullanıcı adı ve parola ile oturum açmasına izin veren bir dizin hizmeti. Kimlik doğrulama jetonlarının tipik bir kaynağıdır.

Kimlik servisi (keystone)

API istemcisi kimlik doğrulamasını, hizmet keşifini, çoklu proje yetkilendirmesini dağıtmayı ve denetlemeyi kolaylaştıran proje. Erişebildikleri OpenStack hizmetlerine eşlenen merkezi bir kullanıcı dizini sağlar. Ayrıca, OpenStack hizmetleri için uç noktaları kaydeder ve ortak bir kimlik doğrulama sistemi görevi görür.

Kimlik servisi API

keystone üzerinden sağlanan OpenStack Kimlik servisine erişim için kullanılan API.

IETF

İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF), TCP/IP ile ilgili standartlar olmak üzere, İnternet standartlarını geliştiren açık bir standart organizasyonudur.

İmaj

Sunucuyu oluşturmak veya yeniden oluşturmak için kullandığınız belirli bir işletim sistemi (OS) için bir dosya koleksiyonu. OpenStack, önceden oluşturulmuş imajlar sağlar. Başlattığınız sunuculardan özel imajlar veya anlık görüntüler de oluşturabilirsiniz. Özel imajlar veri yedeklemeleri için veya ek sunucular için “altın” imajlar olarak kullanılabilir.

İmaj API

VM imajlarının yönetimi için İmaj servisi API uç noktası. VM’ler için istemci isteklerini işler, kayıt sunucusunda İmaj hizmeti üst verileri günceller ve VM imajlarını arka uç depodan yüklemek için mağaza bağdaştırıcısı ile iletişim kurar.

imaj önbelleği

İmaj sunucusu tarafından yerel sunucuda imaj elde etmek için her biri istediği zaman imaj sunucusundan yeniden indirmek için kullanılır.

İmaj ID

Bir URI ve UUID’nin kombinasyonu, imaj API’si aracılığıyla İmaj hizmeti VM imajlarına erişmek için kullanılır.

imaj üyeliği

İmaj hizmetinde belirli bir VM imaj erişebilen projelerin listesi.

imaj sahibi

İmaj hizmeti sanal makine imajına sahip olan proje.

imaj kaydı

İmaj hizmeti aracılığıyla kullanılabilen VM imajlarının bir listesi.

İmaj servisi (glance)

The OpenStack service that provides services and associated libraries to store, browse, share, distribute and manage bootable disk images, other data closely associated with initializing compute resources, and metadata definitions.

imaj durumu

İmaj hizmetindeki bir VM imajının geçerli durumu, çalışan bir sunucunun durumu ile karıştırılmamalıdır.

imaj deposu

İmaj servisinin VM imajlarını depolamak için kullandığı arka uç deposu, Nesne Depolama Alanı, yerel olarak monte edilmiş dosya sistemi, RADOS blok aygıtları, VMware veri deposu veya HTTP’yi içerir.

imaj UUID

UUID, her VM imajını benzersiz şekilde tanımlamak için İmaj servisi tarafından kullanılır.

kuluçka proje

Topluluk projesi bu statüye yükseltilebilir ve daha sonra çekirdek bir projeye terfi edilebilir.

Altyapı Eniyileştirme hizmeti (watcher)

OpenStack projesi, çoklu proje OpenStack tabanlı bulutlar için esnek ve ölçeklenebilir bir kaynak eniyileştirme hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Hizmet-olarak-Altyapı (IaaS)

IaaS, bir kuruluşun depolama, donanım, sunucular ve ağ bileşenleri gibi bir veri merkezinin fiziksel bileşenlerini dışa aktardığı bir tedarik modeli. Bir servis sağlayıcı ekipmana sahiptir ve konut, işletme ve bakımı için sorumludur. Müşteri genellikle bir kullanım esasına göre ödeme yapar. IaaS, bulut hizmetleri sağlayan bir modeldir.

giriş filtresi

Gelen ağ trafiğini filtreleme süreci. Hesaplama tarafından desteklenmektedir.

INI biçimi

OpenStack yapılandırma dosyaları, seçenekleri ve değerlerini tanımlamak için bir INI biçimi kullanır. Bölümler ve anahtar değer çiftlerinden oluşur.

enjeksiyon

Sunucu başlatılmadan önce bir dosyayı bir sanal makine imajına koyma işlemi.

Saniye gerçekleşen Girdi/çıktı İşlemleri (IOPS)

IOPS, sabit disk sürücüleri, katı hal diski ve depolama alanı ağları gibi bilgisayar depolama aygıtlarını karşılaştırmak için kullanılan ortak bir performans ölçümüdür.

sunucu

Çalışan bir VM veya askıda olduğu bilinen bir durumda bir VM gibi, bir donanım sunucusu gibi kullanılabilir.

sunucu kimliği

Sunucu UUID için alternatif terim.

sunucu durumu

Konuk VM görüntüsünün geçerli durumu.

sunucu tüneller ağı

Sunucunun, hesaplama düğümleri ve ağ düğümü arasındaki trafik tünelleri için kullanılan bir ağ bölümü.

sunucu türü

Kullanıcılar tarafından kullanılabilen çeşitli sanal makine imajlarının parametrelerini açıklar; CPU, depolama alanı ve bellek gibi parametreleri içerir. Flavor için alternatif terim.

sunucu türü kimliği

Flavor kimliğine alternatif terim.

sunucu UUID

Her misafir VM sunucuya atanan biricik kimlik.

Akıllı Platform Yönetim Arayüzü (IPMI)

IPMI, bilgisayar sistemlerinin bant dışı yönetimi ve işlemlerinin izlenmesi için sistem yöneticileri tarafından kullanılan standartlaştırılmış bir bilgisayar sistemi arabirimidir. layman koşullarına göre, bir bilgisayarın açık olup olmadığı; doğrudan ağ bağlantısı kullanarak yönetmek; bir işletim sistemi veya giriş kabuğundan ziyade donanıma bağlanmak için bir yöntemdir.

arayüz

Başka bir aygıta veya ortama bağlantı sağlayan fiziksel veya sanal bir aygıt.

arayüz kimliği

Bir UUID şeklinde bir Ağ VIF veya vNIC için benzersiz kimlik.

İnternet Kontrol Mesaj Protokolü (ICMP)

Kontrol mesajları için ağ cihazları tarafından kullanılan bir ağ protokolüdür. Örneğin, ping bağlantıyı test etmek için ICMP kullanır.

İnternet Protokolü (IP)

Ağ sınırları boyunca veri iletisi geçirmek için internet protokol paketindeki asıl iletişim protokolü.

Internet Servis Sağlayıcı (ISP)

Kişilere veya şirketlere İnternet erişimi sağlayan herhangi bir şirket.

İnternet Küçük Bilgisayar Sistemi Arayüzü (iSCSI)

IP ağları üzerinden nakliye için SCSI çerçevelerini kapsayan depolama protokolü. Hesaplama, Nesne Depolama ve İmaj hizmeti tarafından desteklenir.

IO

The abbreviation for input and output.

IP adresi

İnternetteki her bilgisayar sistemine özgü numara. Internet Protokolünün (IP) iki sürümü, adresler için kullanılmaktadır: IPv4 ve IPv6.

IP Adresi Yönetimi (IPAM)

IP adres tahsisi, tahsis ve yönetimi otomatikleştirme süreci. Şu anda Hesaplama, melange ve Ağ tarafından sağlanmaktadır.

ip6tables

Linux çekirdeğinde IPv6 paket filtre kurallarının tablolarını oluşturmak, korumak ve incelemek için kullanılan araç. OpenStack Compute’de, ip6tables hem düğümler hem de VM’ler için güvenlik duvarları oluşturmak için arptables, ebtables ve iptables ile birlikte kullanılır.

ipset

IP adreslerinin tüm “kümeleri” ni eş zamanlı olarak eşleştiren güvenlik duvarı kurallarının oluşturulmasına izin veren iptables’e uzantı. Bu setler, özellikle çok miktarda kuralları olan sistemlerde, verimliliği artırmak için dizinlenmiş veri yapılarında bulunur.

iptables

Arptables ve ebtables ile birlikte kullanıldığında, iptables Compute’de güvenlik duvarları oluşturur. Iptables, Linux çekirdek güvenlik duvarı (farklı Netfilter modülleri olarak uygulanır) ve depoladığı zincirler ve kurallar tarafından sağlanan tablolardır. Şu anda farklı protokoller için farklı çekirdek modülleri ve programları kullanılmaktadır: iptables, IPv4’e, ip6 tablolarına IPv6’ya, ARP’ye arptables’a ve Ethernet çerçevelerine ebtables’a uygulanır. Yönetmek için root ayrıcalığı gerektirir.

ironic

Bare Metal servisi için kod ad.

iSCSI Kalifiye Ad (IQN)

IQN, bir iSCSI ağındaki düğümleri benzersiz bir şekilde tanımlayan iSCSI isimleri için yaygın olarak kullanılan bir biçemdir. Bütün IQN’ler qn.yyyy-mm.domain:identifier şablonunu takip eder, ‘yyyy-mm’ alan adının kaydedildiği yılı ve ayı, ‘domain’ yayınlanan organizasyonun ters alan adını, ve ‘identifier’ IQN’i aynı alan adı altında benzersiz yapan seçimli bir karakter dizisidir. Örneğin, ‘iqn.2015-10.org.openstack.408ae959bce1’.

ISO9660

İmaj hizmeti tarafından desteklenen VM imaj disk formatlarından biri.

itsec

Hesaplama RBAC sisteminde, herhangi bir projedeki bir sunucuyu karantinaya alabilecek varsayılan bir rol.

J

Java

Bir ağ yoluyla birden fazla bilgisayarı içeren sistemler oluşturmak için kullanılan bir programlama dili.

JavaScript

Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan bir komut dosyası dili.

JavaScript Nesne Gösterimi (JSON)

OpenStack’te desteklenen cevap biçemlerinden biri.

jumbo çerçeve

Yaklaşık 9000 bayt’a kadar çerçeveleri destekleyen modern Ethernet ağlarındaki özellikler.

Juno

OpenStack’in onuncu sürümünün kod adı. Tasarım zirvesi Atlanta, Georgia, ABD’de gerçekleşti ve Juno, Georgia’da kurulu olmayan bir topluluktu.

K

Kerberos

Biletler temelinde çalışan bir ağ kimlik doğrulama protokolü. Kerberos, düğümlerin güvenli olmayan bir ağ üzerinden iletişim kurmasını sağlar ve düğümlerin kimliğini birbirlerine güvenli bir şekilde kanıtlamalarını sağlar.

çekirdek-tabanlı VM (KVM)

OpenStack destekli bir hipervizör. KVM, sanallaştırma uzantıları (Intel VT veya AMD-V), ARM, IBM Power ve IBM zSeries içeren x86 donanımında Linux için tam bir sanallaştırma çözümüdür. Çekirdek sanallaştırma altyapısını ve işlemciye özel bir modülü sağlayan yüklenebilir bir çekirdek modülünden oluşur.

Anahtar Yönetim servisi (barbican)

Şifreleme özelliklerini etkinleştirmek isteyen hizmetler için anahtar yönetimi sağlayabilen gizli bir depolama ve üretim sistemi üreten proje.

keystone

Kimlik servisi için kod ad.

Kickstart

Red Hat, Fedora ve CentOS tabanlı Linux dağıtımlarında sistem yapılandırmasını ve kurulumunu otomatikleştiren bir araç.

Kilo

OpenStack’ın onbirinci sürümünün kod adı. Tasarım zirvesi Paris, Fransa’da gerçekleşti. Ad seçiminde gecikmeler nedeniyle sürüm yalnızca K olarak biliniyordu. k, kilo için birim simgesi ve kilogram referans eseri Sevres’teki Pavillon de Breteuil’de Paris yakınlarında depolandığı için topluluk olarak sürüm adı olarak Kilo seçildi.

L

geniş nesne

Nesne Depolama Alanı içinde 5 GB’dan büyük bir nesne.

Launchpad

OpenStack için işbirliği sitesi.

Katman-2 (L2) ajanı

Sanal ağlar için katman-2 bağlantısı sağlayan OpenStack Ağ ajanı.

Katman-2 ağ

Veri bağlantısı katmanı için OSI ağ mimarisinde kullanılan terim. Veri bağlantısı katmanı, ortam erişim denetiminden, akış denetiminden ve fiziksel katmanda ortaya çıkabilecek hataların algılanıp muhtemelen düzeltilmesinden sorumludur.

Katman-3 (L3) ajanı

Sanal ağlar için katman-3 (yönlendirme) hizmetleri sağlayan OpenStack Ağ ajan.

Katman-3 ağ

Ağ katmanı için OSI ağ mimarisinde kullanılan terim. Ağ katmanı, bir düğümden diğerine yönlendirme de dahil olmak üzere paket yönlendirmeden sorumludur.

Liberty

OpenStack’in onikinci sürümünün kod adı. Tasarım zirvesi Vancouver, Kanada’da gerçekleşti ve Liberty, Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde bir köyün adı.

libvirt

OpenStack tarafından desteklenen birçok denetleyicisiyle etkileşim kurmak için kullanılan Sanallaştırma API kitaplığı.

Hafif Dizin Erişim Protokolü (LDAP)

Bir IP ağı üzerinden dağıtılmış dizin bilgi servislerine erişmek ve bunları korumak için bir uygulama protokolü.

Linux

Unix benzeri bir bilgisayar işletim sistemi, ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım geliştirme ve dağıtımı modeli altında toplandı.

Linux köprü

Birden fazla VM’nin Hesaplama içinde tek bir fiziksel NIC paylaşmasını sağlayan yazılım.

Linux Bridge neutron eklentisi

Bir Linux köprüsünün Ağ Bağlantı Noktasını, arabirim ekini ve diğer soyutlamaları anlamasını sağlar.

Linux kapları (LXC)

OpenStack-destekli hiper yönetici.

canlı göç

Hesaplama içinde çalışan sanal makine sunucuları bir ana bilgisayardan diğerine taşımak için geçiş sırasında yalnızca küçük bir hizmet kesintisi yapma yeteneği.

yük dengeleyici

Yük dengeleyici, bir bulut hesabına ait mantıksal bir aygıttır. Yapılandırmanun bir parçası olarak tanımlanan kriterlere dayanarak, iş yüklerini birden fazla arka uç sistem veya hizmet arasında dağıtmak için kullanılır.

yük dengeleme

Performansı ve kullanılabilirliği artırmak için istemci isteklerini iki veya daha fazla düğüm arasında yayma işlemi.

Hizmet-olarak-Yük-Dengeleyici (LBaaS)

Ağın, gelen istekleri belirlenmiş sunucular arasında eşit olarak dağıtmasını sağlar.

Yük-dengeleme hizmeti (octavia)

Yük dengeleyici hizmetlere teknoloji-agnostik bir tarzda ölçeklenebilir, isteğe bağlı, self servis erişim olanağı sağlayan proje.

Mantıksal Hacim Yönetimi (LVM)

Konvansiyonel bölme şemalarından daha esnek olan yığın depolama aygıtlarında yer ayırma yöntemi sunar.

M

magnum

Kap Altyapı Yönetimi servisi için kod adı.

yönetim API

Bir yönetici API’sının alternatif terimi.

yönetim ağı

Yönetim için kullanılan, kamuya açık olmayan İnternet erişimi olmayan bir ağ bölümü.

yönetici

Blok Depolama hacmi yöneticisi veya ağ yöneticisi gibi ilgili kodun mantıksal grupları.

manifesto

Nesne Depolama’da geniş bir nesnenin kesimlerini izlemek için kullanılır.

manifesto nesnesi

Büyük bir nesnenin manifestosunu içeren özel bir Nesne Depolama nesnesi.

manila

term:Paylaşımlı Dosya Sistemleri servisi<Shared File Systems service (manila)> için kod ad.

manila-share

Paylaşılan Dosya Sistemi Hizmet cihazlarını, özellikle arka uç cihazlarını yönetmekle sorumludur.

azami aktarım birimi (MTU)

Belli bir ağ ortamı için maksimum çerçeve veya paket boyutu. Ethernet ağları için tipik olarak 1500 bayt.

mekanizma sürücüsü

Modüler Katman 2 (ML2) nötron eklentisi için sanal örnekler için katman-2 bağlantısı sağlayan bir sürücü. Tek bir OpenStack kurulumu, birden fazla mekanizma sürücüsünü kullanabilir.

melange

OpenStack Ağ Bilgi Servisi için proje adı. Ağ servisi ile birleştirilecek.

üyelik

Bir İmaj servisi VM imajı ile bir proje arasındaki ilişki. Belirli projelerle resimlerin paylaşılmasını sağlar.

üyelik listesi

İmaj hizmetinde belirli bir VM imaj erişebilen projelerin listesi.

memcached

Nesne Depolama Birimi tarafından önbellekleme için kullanılan dağıtılmış bir bellek nesnesi önbelleğe alma sistemi.

bellek aşırı yükleme

Her çalışan sunucunun mevcut olduğunu düşünen RAM miktarına karar vermenin aksine, bir ana bilgisayarın gerçek bellek kullanımına dayalı olarak yeni VM sunucuları başlatma yeteneği. RAM aşırı yüklemesi olarak da bilinir.

mesaj aracısı

Hesaplama içinde AMQP mesajlaşma yetenekleri sağlamak için kullanılan yazılım paketi. Varsayılan paket RabbitMQ’dur.

mesaj veri yolu

Hesaplama içindeki bulutlar arası iletişimler için tüm AMQP mesajları tarafından kullanılan ana sanal iletişim hattı.

mesaj kuyruğu

Müşterilerden gelen istekleri uygun işçilere aktarır ve iş tamamlandıktan sonra çıktıyı müşteriye döndürür.

Mesaj servisi (zaqar)

The project that provides a messaging service that affords a variety of distributed application patterns in an efficient, scalable, and highly available manner, and to create and maintain associated Python libraries and documentation.

Üst-Veri Sunucusu (MDS)

CephFS üst verisi saklar.

Üstveri ajanı

Sunucular için üst veri hizmetleri sağlayan OpenStack Ağ ajan.

göç

Bir VM sunucusunu bir ana bilgisayardan diğerine taşıma işlemi.

mistral

İş akış servisi için kod ad.

Mitaka

OpenStack’in onüçüncü sürümünün kod adı. Tasarım zirvesi Tokyo, Japonya’da gerçekleşti. Mitaka, Tokyo’da bir şehirdir.

Modüler Katman 2 (ML2) neutron eklentisi

802.1Q ve VXLAN gibi çoklu katman-2 ağ teknolojilerini Ağda eşzamanlı olarak kullanabilir.

monasca

OpenStack İzleme için kod ad.

İzleme (LBaaS)

ping komutu, TCP ve HTTP/HTTPS GET kullanarak kullanılabilirlik izlemesi sağlayan LBaaS özelliği.

İzleme (Mon)

Harici istemcilerle iletişim kuran, veri durumunu ve tutarlılığını kontrol eden ve çekirdek işlevleri gerçekleştiren bir Ceph bileşeni.

Gözlem (monasca)

Metrikler, karmaşık olay işleme ve günlükleme için çok projeli, yüksek ölçeklenebilir, hata töleranslı hizmet olarak gözlem çözümü sunan OpenStack servisi. Hem işletmeciler hem de projeler tarafından operasyonel içgörü ve görünürlük kazanmak için kullanılabilirlik ve istikrar sağlayan gelişmiş izleme hizmetleri için genişletilebilir bir platform oluşturmak.

multi-cloud computing

The use of multiple cloud computing and storage services in a single network architecture.

multi-cloud SDKs

SDKs that provide a multi-cloud abstraction layer and include support for OpenStack. These SDKs are excellent for writing applications that need to consume more than one type of cloud provider, but may expose a more limited set of features.

çok faktörlü kimlik doğrulama

Bir şifre ve özel bir anahtar gibi iki veya daha fazla kimlik bilgilerini kullanan kimlik doğrulama yöntemi. Şu anda Kimlik hizmetinde desteklenmiyor.

çoklu-sunucu

Miras (nova) ağ için yüksek kullanılabilirlik modu. Her hesaplama düğümü, NAT ve DHCP’yi işler ve üzerinde bulunan tüm VM’ler için bir ağ geçidi görevi görür. Bir hesaplama düğümünde bir ağ hatası, diğer hesaplama düğümlerinde bulunan VM’leri etkilemez.

multinic

Her bir sanal makine örneğinin ona bağlı birden fazla VIF’e sahip olmasını sağlayan Hesaplama servisi özelliği.

murano

Uygulama Katalog servisi için kod adı.

N

Nebula

2010 yılında NASA tarafından açık kaynak olarak yayınlandı ve Hesaplama için temel oluşturuyor.

netadmin

Hesaplama RBAC sistemindeki varsayılan rollerden biri. Kullanıcının, herkese açık IP adreslerini sunuculara tahsis etmesini ve güvenlik duvarı kurallarını değiştirmesini sağlar.

NetApp disk bölümü sürücüsü

Hesaplama’nın NetApp OnCommand Sağlama Yöneticisi aracılığıyla NetApp depolama aygıtıyla iletişim kurmasını sağlar.

Elemanlar arasında bağlantı sağlayan sanal bir ağ. Örneğin, ağ bağlantısını paylaşan bir sanal bağlantı noktaları koleksiyonu. Ağ terminolojisinde, bir ağ her zaman bir katman-2 ağıdır.

Ağ Adres Çevirisi (NAT)

Aktarma sırasında IP adres bilgilerini değiştirme süreci. Hesaplama ve Ağ Oluşturma tarafından desteklenir.

ağ denetleyici

IP adresleri, VLAN’lar ve köprüleme de dahil olmak üzere düğümlerin ağ yapılandırmasını düzenleyen bir Hesap sunucusu. Hem kamu hem de özel ağlar için yönlendirme yönetir.

Ağ Dosya Sistemi (NFS)

Dosya sistemleri ağ üzerinden kullanılabilir kılmak için bir yöntem. OpenStack tarafından desteklenmektedir.

ağ kimliği

Ağ içinde her ağ kesimine ayrılmış benzersiz kimlik. Ağ UUID’si ile aynı.

ağ yöneticisi

Güvenlik duvarı kuralları, IP adres ayrılması, gibi çeşitli ağ bileşenlerini yöneten Hesaplama hizmeti bileşeni.

ağ adalanı

Ayrı yönlendirme tabloları ve arayüzleri olan tek bir ana bilgisayarda bağımsız sanal ağ örnekleri sağlayan Linux çekirdeği özelliği. Fiziksel ağ donanımlarındaki sanal yönlendirme ve yönlendirme (VRF) hizmetlerine benzer.

ağ düğümü

Ağ işçisi arka plan programını çalıştıran herhangi bir hesaplama düğümü.

ağ dilimi

Ağda sanal olarak izole edilmiş OSI katman-2 alt ağını temsil eder.

Ağ Servis Başlığı (NSH)

Örneklenmiş servis yolu boyunca üst veri değişimi için bir mekanizma sağlar.

Ağ Zaman Protokolü (NTP)

Güvenilir, doğru bir zaman kaynağı ile iletişim yoluyla bir sunucu veya düğüm için doğru saat tutma yöntemi.

ağ UUID

Bir Ağ ağı dilimi için benzersiz kimlik.

ağ işçisi

nova-network işçi artalan işlemi; önyüklemeli nova sunucusuna bir IP adresi vermek gibi servisler sağlar.

Ağ API (Neutron API)

OpenStack Ağına erişmek için kullanılan API. Özel eklenti oluşturulmasını sağlamak için genişletilebilir bir mimari sunar.

Ağ servisi (neutron)

İsteğe bağlı, ölçeklenebilir ve yeni teknolojilere geçişten etkilenmeyen ağ soyutlaması sağlamak için hizmetleri ve ilgili kütüphaneleri uygulayan OpenStack projesi.

neutron

Codename for OpenStack Networking service.

neutron API

Ağ API için alternatif isim.

neutron yöneticisi

Ağın konuk VM’ler için ağ yönetimini gerçekleştirmesini sağlayan Hesaplama ve Ağ entegrasyonunu etkinleştirir.

neutron eklentisi

QoS, ACLs, veya IDS gibi gelişmiş özellikler için özel eklentiler oluşturmak için organizasyonları etkinleştiren Ağ hizmetinde bir arayüz.

kuruluşların QoS, ACL’ler veya IDS gibi gelişmiş özellikler için özel eklentiler oluşturmalarını sağlayan Ağ içindeki arabirim.

OpenStack’ın ondördüncü sürümünün kod adı. Tasarım zirvesi Austin, Texas, ABD’de gerçekleşti. Sürüm adı “Newton House”, Ulusal Tarihi Yerler Kayıtları’nda listelenen 1013 E. Ninth St, Austin, TX’de yer alıyor.

Nexenta disk bölümü sürücüsü

Hesaplama servisi içerisinde NexentaStor aygıtları için destek sağlar.

NFV Orchestration service (tacker)

Ağ hizmetlerinin ve Sanal Ağ İşlevleri’nin (VNF’ler) uçtan uca yaşam döngüsü yönetimi için Ağ İşlevleri Sanallaştırma (NFV) orkestrasyon hizmetlerini ve kütüphanelerini uygulamayı amaçlayan OpenStack hizmeti.

Nginx

Bir HTTP ve ters vekil sunucusu, bir posta vekil sunucusu ve genel bir TCP/UDP vekil sunucusu.

ACK yok

Hesaplama RabbitMQ’da sunucu tarafında ileti bildirimini devre dışı bırakır. Performansı artırır, ancak güvenilirliği azaltır.

düğüm

Bir ana bilgisayarda çalışan bir VM sunucu.

dayanıklı olmayan değişim

Hizmet yeniden başlatıldığında silinen ileti değişimi. Verileri kalıcı depolamaya yazılmaz.

dayanıklı olmayan kuyruk

Hizmet yeniden başlatıldığında silinen ileti sırası. Verileri kalıcı depolamaya yazılmaz.

kalıcı olmayan disk bölümü

Bir geçici disk bölümü için alternatif terim.

kuzey-güney trafik

Bir kullanıcı veya istemci (kuzey) ve bir sunucu (güney) arasındaki ağ trafiği veya buluta (güney) ve buluttan (kuzey) trafik. Ayrıca bkz. doğu-batı trafiği.

Nova

Hesaplama servisi için kod ad.

Nova API

Hesaplama API için alternatif terim.

nova-network

IP adresi tahsisi, güvenlik duvarları ve diğer ağ ile ilgili görevleri yöneten bir Hesaplama bileşeni. Bu, eski ağ seçeneği ve Ağ servisine alternatiftir.

O

nesne

Nesne Depolama Birimi tarafından tutulan BLOB bir veri; Herhangi bir biçimde olabilir.

nesne denetleyici

Bir nesne sunucusu için tüm nesneleri açar ve her nesne için MD5 karması, boyut ve meta verileri doğrular.

nesne bitişi

Nesne Depolama Alanı içinde, belirli bir süre dolduktan sonra veya belirli bir tarihe ulaştıktan sonra nesneleri otomatik olarak silmek için yapılandırılabilir bir seçenek.

nesne karması

Nesne Depolama nesnesi için benzersiz kimlik.

nesne yolu karması

Nesne Depolama tarafından, yüzükteki bir nesnenin konumunu belirlemek için kullanılır. Nesneleri bölümlere eşleştirir.

nesne kopyalama

Hata toleransı için bir nesneyi uzaktaki bölümlere kopyalayan bir Nesne Depolama bileşeni.

nesne sunucusu

Nesneleri yönetmekten sorumlu bir Nesne Depolama bileşenidir.

Nesne Depolama API

API used to access OpenStack Object Storage.

Nesne Depolama Aygıtı (OSD)

Ceph depolama artalan işlemi.

Nesne Depolama servisi (swift)

Sonuç olarak tutarlı ve yedekli depolama ve sabit dijital içeriğin alınmasını sağlayan OpenStack çekirdek projesi.

nesne sürümleme

Allows a user to set a flag on an Object Storage container so that all objects within the container are versioned.

Ocata

The code name for the fifteenth release of OpenStack. The design summit took place in Barcelona, Spain. Ocata is a beach north of Barcelona.

Octavia

Yük dengeleme servisi için kod ad.

Eski

Term for an Object Storage process that runs for a long time. Can indicate a hung process.

Açık Bulut Hesaplama Arayüzü (OCCI)

Hesaplama, veri ve ağ kaynaklarını yönetmek için standartlaştırılmış bir arayüz, şu an OpenStack’te desteklenmiyor.

Açık Sanallaştırma Formatı (OVF)

VM görüntülerini paketlemek için standart. OpenStack’de desteklenir.

Open vSwitch

Open vSwitch, açık kaynak kodlu Apache 2.0 lisansı altında lisanslanan, çok katmanlı bir sanal anahtar, üretim kalitesidir. Standart yönetim arabirimlerini ve protokollerini (örneğin NetFlow, sFlow, SPAN, RSPAN, CLI, LACP, 802.1ag) desteklemeye devam ederken, programlı genişletme yoluyla devasa ağ otomasyonunu etkinleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Open vSwitch (OVS) ajanı

Ağ Eklentisi için Altta Açık vSwitch hizmetine bir arabirim sağlar.

Open vSwitch neutron eklentisi

Ağ servisinde Open vSwitch için destek sağlar.

OpenDev

OpenDev is a space for collaborative Open Source software development.

OpenDev’s mission is to provide project hosting, continuous integration tooling, and virtual collaboration spaces for Open Source software projects. OpenDev is itself self hosted on this set of tools including code review, continuous integration, etherpad, wiki, code browsing and so on. This means that OpenDev itself is run like an open source project, you can join us and help run the system. Additionally, all of the services run are Open Source software themselves.

The OpenStack project is the largest project using OpenDev.

OpenLDAP

Açık kaynaklı bir LDAP sunucusu. Hem Hesaplama hem de Kimlik tarafından desteklenir.

OpenStack

OpenStack, bir veri merkezi boyunca hesaplama, depolama ve ağ kaynaklarının büyük havuzlarını kontrol eden ve tüm kullanıcıların bir web arabirimi aracılığıyla kaynak sağlama yetkisi vererek yöneticileri kontrol etmesini sağlayan bir kontrol paneliyle yönetilen bir bulut işletim sistemidir. OpenStack, Apache License 2.0 kapsamında lisanslı açık kaynaklı bir projedir.

OpenStack kod adı

Each OpenStack release has a code name. Code names ascend in alphabetical order: Austin, Bexar, Cactus, Diablo, Essex, Folsom, Grizzly, Havana, Icehouse, Juno, Kilo, Liberty, Mitaka, Newton, Ocata, Pike, Queens, Rocky, Stein, Train, Ussuri, Victoria, Wallaby, Xena, Yoga, Zed.

Wallaby was the first code name choosen by a new policy: Code names are choosen by the community following the alphabet, for details see release name criteria.

The Victoria name was the last name where code names are cities or counties near where the corresponding OpenStack design summit took place. An exception, called the Waldon exception, was granted to elements of the state flag that sound especially cool. Code names are chosen by popular vote.

At the same time as OpenStack releases run out of alphabet the Technical Committee changed the naming process to have release number and a release name as an identification code. The release number will be the primary identifier: “year”.”release count within the year” and the name will be used mostly for marketing purposes. The first such release is 2023.1 Antelope. Followed by, respectively, 2023.2 Bobcat, 2024.1 Caracal, 2024.2 Dalmatian.

openSUSE

OpenStack ile uyumlu bir Linux dağıtımı.

operatör

OpenStack kurulum planlama ve bakımından sorumlu kişi.

seçimli servis

An official OpenStack service defined as optional by Interop Working Group. Currently, consists of Dashboard (horizon), Telemetry service (Telemetry), Orchestration service (heat), Database service (trove), Bare Metal service (ironic), and so on.

Orkestrasyon servisi (heat)

Bir OpenStack yerli REST API’si aracılığıyla bildirimsel bir şablon biçimi kullanarak bileşik bulut uygulamalarını düzenleyen OpenStack hizmeti.

kimsesiz

Nesne Depolama Alanı bağlamında, bu, yükseltme, yeniden başlatma veya hizmetin yeniden yüklenmesinden sonra sonlandırılmayan bir işlemdir.

Oslo

Codename for the Common Libraries project.

P

panko

OpenStack :term:`Telemetry servisi <Telemetry service (telemetry)>`nin bir parçası; olay deposu sağlar.

üst hücre

CPU süresi, disk depolama alanı veya bellek gibi istenen bir kaynak üst hücrede yoksa, istek ilişkili alt hücrelere iletilir.

bölüm

Nesneleri depolamak için kullanılan Nesne Depolama içindeki bir depolama birimi. Cihazların üstünde bulunur ve hata toleransı için çoğaltılır.

bölümleme dizini

Yüzük içindeki tüm Nesne Depolama bölümlerinin konumlarını içerir.

bölüm değiştirme değeri

Nesne Depolama tarafından hangi bölüm verisinin bulunması gerektiğini belirlemek için kullanılır.

MTU yolu keşfi (PMTUD)

Uçtan uca MTU’yu tespit etmek ve buna göre paket boyutunu ayarlamak için IP ağlarındaki mekanizma.

duraklat

Hiçbir değişiklik meydana gelmeyen bir VM durumu (bellekte herhangi bir değişiklik, ağ iletişimi durdurma, vb.); VM donmuş ancak kapanmıyor.

PCI düz geçiş

Konuk VM’lere bir PCI aygıtına özel erişim hakkı tanır. Halen OpenStack Havana’da ve daha sonraki sürümlerde desteklenmektedir.

kalıcı mesaj

Hem bellekte hem de diskte saklanan bir ileti. Bir arıza veya yeniden başlatma sonrasında mesaj kaybolmaz.

kalıcı disk bölümü

Bu disk birimlerinin türündeki değişiklikler kaydedilir.

kişilik dosyası

Bir Hesaplama sunucusunu özelleştirmek için kullanılan bir dosya. SSH anahtarlarını veya belirli bir ağ yapılandırması enjekte etmek için kullanılabilir.

Pike

The code name for the sixteenth release of OpenStack. The OpenStack summit took place in Boston, Massachusetts, US. The release is named after the Massachusetts Turnpike, abbreviated commonly as the Mass Pike, which is the easternmost stretch of Interstate 90.

Hizmet-olarak-Platform (PaaS)

Temel altyapı üzerinde herhangi bir kontrol yapmadan, kendi uygulama kodlarını çalıştırabileceği bir işletim sistemi ve genellikle bir dil çalışma zamanı ve kütüphaneleri (topluca “platform”) tüketiciye sunar. Platform-as-a-Service sağlayıcılara örnek olarak Cloud Foundry ve OpenShift dahildir.

eklenti

İçeriğine bağlı olarak Ağ API’leri veya Compute API’leri için gerçek uygulamayı sağlayan yazılım bileşenidir.

politika servisi

Kural yönetimi arayüzü ve kural tabanlı bir yetkilendirme motoru sağlayan Kimlik Bileşeni.

politika-tabanlı yönlendirme (PBR)

Paket yönlendirmeyi ve iletmeyi, ağ yöneticisi tarafından tanımlanan ilkelere göre uygulamak için bir mekanizma sağlar.

havuz

Trafiği almak ve işlemek üzere bir araya getirdiğiniz web sunucuları gibi mantıksal bir dizi cihaz. Yük dengeleme işlevi, havuzun hangi üyesinin VIP adresinde alınan yeni istekleri veya bağlantıları seçtiğini seçer. Her VIP’nin bir havuzu vardır.

havuz üyesi

Bir yük dengeleme sisteminde arka uç sunucusunda çalışan bir uygulama.

port

Ağ içinde sanal bir ağ portu; VIF’ler / vNIC’ler bir bağlantı noktasına bağlı.

bağlantı noktası UUID

Bir Ağ bağlantı noktası için benzersiz kimlik.

preseed

Debian tabanlı Linux dağıtımlarında sistem yapılandırmasını ve kurulumunu otomatikleştiren bir araç.

private cloud

Computing resources used exclusively by one business or organization.

gizli imaj

Yalnızca belirli projeler için kullanılabilen bir İmaj hizmeti VM imajı.

özel IP adresi

Yönetim ve yönetim için kullanılan, kamuya açık olmayan İnternet’te kullanılamayan bir IP adresi.

gizli ağ

Ağ Denetleyicisi, hesaplama sunucularının birbirleriyle ve genel ağ ile etkileşim kurmalarını sağlamak için sanal ağlar sağlar. Tüm makinelerin bir genele açık ve gizli ağ arabirimine sahip olması gerekir. Gizli ağ arabirimi, düz veya VLAN ağ arabirimi olabilir. Düz bir ağ arabirimi düz yöneticilerle birlikte flat_interface tarafından kontrol edilir. Bir VLAN ağ arayüzü, VLAN yöneticileri ile birlikte vlan_interface seçeneği ile kontrol edilir.

proje

OpenStack’deki tüm kaynakların belirli bir projeye ait olması gerektiği için, projeler OpenStack’deki “sahiplik” temel birimini temsil eder. OpenStack Kimlik’de, bir projenin belirli bir alan adına ait olması gerekir.

proje kimliği

Kimlik hizmeti tarafından her projeye atanan benzersiz kimlik.

proje VPN

cloudpipe için alternatif terim.

rastgele kipi

Ağ arabirimine, alıcıya aldığı tüm trafiği yalnızca kendisine gönderilen kareleri iletmek yerine geçirmesine neden olur.

korunaklı özellik

Genel olarak, yalnızca bulut yöneticilerinin erişebileceği bir İmaj hizmeti imajındaji ek özellikler. Hangi kullanıcı rollerinin o özellikte CRUD işlemlerini gerçekleştirebileceğini sınırlar. Bulut yöneticisi, herhangi bir imaj özelliğini korumalı olarak yapılandırabilir.

sağlayan

Tüm ana makinelere ve örneklere erişimi olan bir yönetici.

vekil düğüm

Nesne Deposu vekil hizmeti sağlayan bir düğüm.

vekil sunucu

Nesne Depolama kullanıcısı vekil sunucusu aracılığıyla hizmetle etkileşim kurar ve vekil sunucusu üzerinden istenilen verilerin bulunduğu yere bakar ve sonuçları kullanıcıya döndürür.

açık API

Hem servis-hizmet iletişimi hem de son kullanıcı etkileşimleri için kullanılan bir API uç birimi.

public cloud

Data centers available to many users over the Internet.

açık imaj

Tüm projeler için kullanılabilen bir İmaj hizmeti VM imajı.

görünen IP adresi

Son kullanıcının erişebildiği IP adresi.

genel anahtar yetkilendirmesi

Parolalar yerine anahtarlar kullanan kimlik doğrulama yöntemi.

genel ağ

Ağ Denetleyicisi, hesaplama sunucularının birbirleriyle ve genel ağ ile etkileşim kurmalarını sağlamak için sanal ağlar sağlar. Tüm makinelerin bir kamu ve özel ağ arabirimine sahip olması gerekir. Genel ağ arayüzü public_interface seçeneği ile kontrol edilir.

Puppet

OpenStack tarafından desteklenen bir işletim sistemi yapılandırma yönetimi aracı.

Python

OpenStack’te yaygın kullanılan programlama dili.

Q

Write 2 Üzerinde QEMU Kopyası (QCOW2)

İmaj hizmeti tarafından desteklenen VM imaj disk formatlarından biri.

Qpid

RabbiyMQ’ya alternatif; OpenStack tarafından desteklene mesaj kuyruğu yazılımı.

Servis Kalitesi (QoS)

Bir uygulama sağlayıcısı ve son kullanıcılar arasındaki Hizmet Düzeyi Sözleşmesini (SLA) karşılamak için belirli ağ veya depolama gereksinimlerini garanti etme yeteneği. Genellikle ağa bağlı bant genişliği, gecikme süresi, titreşim düzeltme ve güvenilirlik gibi performans gereksinimlerini ve ayrıca Saniyede Giriş/Çıkış İşlemleri (IOPS), onaylama sözleşmeleri ve tepe yükte performans beklentileri gibi performans gereksinimleri bulunur.

karantina

Nesne Depolama, bozuk nesneleri, kapları veya hesapları bulursa, bunlar bu duruma getirilir, çoğaltılamaz, istemciler tarafından okunamaz ve doğru bir kopya yeniden çoğaltılır.

Queens

The code name for the seventeenth release of OpenStack. The OpenStack summit took place in Sydney, Australia. The release is named after the Queens Pound river in the South Coast region of New South Wales.

Quick EMUlator (QEMU)

QEMU, genel ve açık kaynaklı bir makine emülatörü ve sanallaştırıcısıdır. OpenStack tarafından desteklenen hipervizörlerden biri, genellikle geliştirme amaçlı kullanılır.

kota

Hesaplama ve Blok Depolama alanında kaynak sınırlarını proje bazında ayarlama olanağı.

R

RabbitMQ

OpenStack tarafından kullanılan varsayılan mesaj sırası yazılımı.

Rackspace Bulut Dosyaları

2010 yılında Rackspace tarafından açık kaynak olarak çıkarıldı; Nesne Deposu için temel.

RADOS Blok Aygıtı (RBD)

Bir Linux blok cihazının çoklu dağıtılmış veri depoları üzerinde çizilmesini sağlayan Ceph bileşeni.

radvd

Compute VLAN yöneticisi ve FlatDHCP yöneticisi tarafından VM sunucuları için yönlendirme hizmetleri sağlamak için kullanılan yönlendirici reklam artalan işlemi.

rally

Değerlendirme servisi için kod ad.

RAM filtresi

RAM aşırı yüklemesini aktifleştiren veya devre dışı bırakan Hesaplama hizmeti ayarı.

RAM aşırı yükleme

Bir ana bilgisayarın gerçek bellek kullanımına dayalı olarak yeni VM örneklerini başlatma yeteneği, her çalıştıran örneğin mevcut olduğunu düşünen RAM miktarına karar verme aksine. Bellek aşırı yükleme olarak da bilinir.

oran sınırı

Nesne Depolama Alanı içindeki yapılandırılabilir seçenek, veritabanını hesap başına ve / veya kap bazında sınırlamak için.

ham

İmaj hizmeti tarafından desteklenen VM imajı disk formatlarından biri; yapılandırılmamış bir disk imajı.

yeniden dengele

Nesne Depolama bölümlerini halkadaki tüm sürücüler arasında dağıtma süreci; ilk halka oluşturma sırasında ve halka yeniden yapılandırmadan sonra kullanılır.

yeniden başlat

Bir sunucunun hem yumuşak hem de sert yeniden başlatılmasıdır. Yumuşak yeniden başlatma ile işletim sistemine bütün işlemlerin sırayla kapatılmasına olanak sağlayan yeniden başlatma sinyali gönderilir. Sert yeniden başlatma sunucunun güç çevrimi ile eşdeğerdir. Sanallaştırma platformu, ilgili alan/VM duraklatıldığında veya durdurulduğunda bile yeniden başlatma eyleminin başarılı bir şekilde tamamlandığından emin olmalıdır.

yeniden oluştur

Sunucudaki tüm verileri kaldırır ve belirtilen imajla değiştirir. Sunucu kimliği ve IP adresleri aynı kalır.

Recon

Ölçüleri toplayan Nesne Depolama bileşeni.

kayıt

Belirli bir alana ait ve alan adı hakkında bilgi vermek için kullanılır. Birkaç DNS kaydı türü vardır. Her kayıt türü, o kaydın amacını tanımlamak için kullanılan belirli bilgileri içerir. Örnekler arasında belirli bir alan adı için posta sunucusunu belirten posta değişimi (MX) kayıtları; ve etki alanı için yetkili ad sunucularını belirten ad sunucusu (NS) kayıtları.

kayıt kimliği

Her değişiklik yapıldıkça artan bir veritabanı içindeki sayı. Nesne Depolama Birimi çoğaltılırken kullanılır.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

OpenStack ile uyumlu bir Linux dağıtımı.

kaynak mimari

OpenStack bulutu için önerilen bir mimari.

bölge

Genellikle sadece Kimlik’i (keystone) diğer bölgelerle paylaşan ayrılmış API uç noktalarına sahip ayrı bir OpenStack ortamı.

kayıt defteri

İmaj servisi kayıt defteri için alternatif terim.

kayıt defteri sunucusu

Müşterilere VM imajı üst veri bilgisi sağlayan bir İmaj hizmeti.

Güvenilir, Otonom Dağıtılmış Nesne Deposu

(RADOS)

Ceph içinde nesne saklama alanı sağlayan bileşenlerden oluşan bir koleksiyon. OpenStack Nesne Depolamaya benzer.

Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC)

Hesaplama RabbitMQ tarafından servis içi iletişim için kullanılan yöntem.

kopya

Nesne Depolama nesnelerin, hesapların ve kapların kopyalarını oluşturarak veri yedekliliği ve hata toleransı sağlar; böylece temel depolama alanı başarısız olduğunda kaybolmazlar.

kopya sayısı

Nesne Depolama Birimi halkasındaki verilerin kopyalarının sayısı.

çoğaltma

Hata toleransı ve performansı için verileri ayrı bir fiziksel aygıta kopyalama işlemi.

çoğaltıcı

Nesne kopyaları oluşturan ve yöneten Nesne Depolama birimi arka uç işlemi.

istek ID

Hesaplama’ya gönderilen her isteğe atanan benzersiz kimlik.

kurtarma imajı

Bir sunucu kurtarma moduna geçirildiğinde önyüklenen özel bir VM imajı türü. Bir yöneticinin sorunu düzeltmek için bir dosya sistemini bağlamasına izin verir.

yeniden boyutlandır

Mevcut bir sunucuyu, sunucuyu yukarı veya aşağı ölçeklendiren farklı bir flavor’a dönüştürür. Orijinal sunucu, bir sorun oluşursa geri alma işlemini etkinleştirmek için kaydedilir. Özgün sunucu kaldırıldığında, tüm yeniden boyutlandırmalar sınanmalı ve açıkça onaylanmalıdır.

RESTful

REST veya Temsili Durum Aktarımı kullanan bir tür web servis API’sıdir. REST, World Wide Web için kullanılan hiper ortam sistemleri mimarisi türüdür.

halka

Nesne Depolama Birimi verilerini bölümlere eşleyen bir varlık. Her bir hizmet için hesap, nesne ve kap gibi ayrı bir halka bulunur.

halka oluşturucu

Nesne Depolama alanı içinde halkalar oluşturur ve yönetir, aygıtlara bölümler atar ve yapılandırmayı diğer depolama düğümlerine iter.

Rocky

The code name for the eightteenth release of OpenStack. The OpenStack summit took place in Vancouver, Canada. The release is named after the Rocky Mountains.

rol

Kullanıcının belirli bir operasyon dizisini gerçekleştirmeyi varsaydığı bir kişilik. Bir rol, bir dizi haklar ve ayrıcalıklar içerir. Rolü varsayan bir kullanıcı bu hak ve ayrıcalıkları devralır.

Rol Bazlı Erişim Kontrolü (RBAC)

Kullanıcıların gerçekleştirebileceği, VM’leri başlatmak veya durdurmak, parolaları sıfırlamak vb. Gibi önceden tanımlanmış bir eylem listesi sağlar. Hem Kimlik hem de Hesaplamada desteklenir ve gösterge paneli kullanarak yapılandırılabilir.

rol ID

Her Kimlik servisi rolüne atanan alfanumerik ID.

Sorun Kaynağı Çözümlemesi (RCA) servisi (Vitrage)

OpenStack alarmlarını ve olaylarını organize etmeyi, analiz etmeyi ve görselleştirmeyi amaçlayan OpenStack projesi, sorunların ana sebebine ilişkin anlayışlar üretir ve var olduklarını doğrudan algılamadan önce çıkarır.

rootwrap

Ayrıcalıksız “nova” kullanıcısının Linux kök kullanıcısı olarak belirli bir komut listesi çalıştırmasına izin veren Hesaplama özelliğidir.

round-robin zamanlayıcı

Var olan bilgisayarlar arasında örnekleri eşit şekilde dağıtan Hesaplama zamanlayıcı türü.

yönlendirici

Farklı ağlar arasında ağ trafiğini ileten bir fiziksel veya sanal ağ aygıtı.

yönlendirme anahtarı

Hesaplama doğrudan alışverişi, iki hesaba bölünmüş hesaplarla yapılan alışveriş ve konu alışverişleri, bir mesajın nasıl işleneceğini belirlemek için bu anahtarı kullanır; işleme, değişim türüne bağlı olarak değişir.

RPC sürücüsü

Hesaplama’nin altında yatan mesaj kuyruğu yazılımının değiştirilmesini sağlayan modüler sistem. Örneğin, RabbitMQ’dan ZeroMQ veya Qpid’e.

rsync

Nesne Depolama Birimi tarafından nesne kopyalarını itmek için kullanılır.

RXTX cap

Bir Hesaplama VM sunucusunun gönderip alabileceği ağ trafiğinin miktarında mutlak sınır.

RXTX kota

Bir Hesaplama VM sunucusunun gönderip alabileceği ağ trafiğinin miktarına ilişkin yumuşak sınır.

S

sahara

Veri İşleme servisi için kod ad.

SAML iddia

Kimlik sağlayıcısı tarafından sağlanan bir kullanıcı hakkında bilgi içerir. Bu, bir kullanıcının kimlik doğrulamasının yapıldığının bir göstergesidir.

Sandbox

A virtual space in which new or untested software can be run securely.

zamanlama yöneticisi

VM sunucularının nerede başlayacağını belirleyen bir Hesaplama bileşeni. Çeşitli zamanlama türlerini desteklemek için modüler tasarım kullanır.

kapsamlı jeton

Belirli bir proje ile ilişkili Kimlik hizmeti API erişim jetonu.

scrubber

Kullanılmayan VM’leri kontrol eder ve siler; Gecikmeli silme uygulayan İmaj servisinin bileşeni.

gizli anahtar

Yalnızca kullanıcı tarafından bilinen metin dizesi; Hesaplama API’na istek yapmak için bir erişim tuşu ile birlikte kullanılır.

güvenli ön yükleme

Sistem üretici yazılımı, önyükleme işleminde yer alan kodun doğruluğunu doğrular.

güvenli kabuk (SSH)

Şifrelenmiş bir iletişim kanalı vasıtasıyla uzaktaki ana makinelere erişmek için kullanılan açık kaynaklı araç, Hesaplama tarafından SSH anahtar enjeksiyonu desteklenmektedir.

güvenlik grubu

Bir Hesaplama sunucusuna uygulanan bir dizi ağ trafiği filtreleme kuralları.

bölümlenmiş nesne

Parçalara bölünmüş bir Nesne Depolama büyük nesnesi. Yeniden bir araya getirilen nesneye birleştirilmiş nesne denir.

self-servis

IaaS için, düzenli olmayan (ayrıcalıksız) bir hesabın, bir yönetici içermeyen ağlar gibi sanal bir altyapı bileşenini yönetme yeteneği.

SELinux

Erişim kontrol politikalarını destekleme mekanizmasını sağlayan Linux çekirdeği güvenlik modülü.

senlin

Kümeleme servisi için kod ad.

sunucu

Bu sistemde çalışan istemci yazılımına açık hizmetler sağlayan, genellikle çeşitli bilgisayar işlemlerini yöneten bilgisayar. Bir sunucu, Hesaplama sistemindeki bir VM sunucudur. Bir sunucu oluştururken flavor ve imaj gerekli unsurlardır.

sunucu imajı

VM imajı için alternatif terim.

sunucu UUID

Her misafir VM sunucuya atanan biricik kimlik.

servis

Hesaplama, Nesne Depolama Alanı veya İmaj hizmeti gibi bir OpenStack hizmeti. Kullanıcıların kaynaklarınıza erişebilecekleri ve operasyonları gerçekleştirebilecekleri bir veya daha fazla son nokta sağlar.

servis kataloğu

Kimlik hizmeti katalogu için alternatif bir terim.

Hizmet İşlev Zinciri (SFC)

Belirli bir hizmet için, SFC gerekli servis işlevlerinin soyutlanmış görünümü ve uygulanma sırası.

servis kimliği

Kimlik hizmeti katalogunda bulunan her bir hizmete atanan benzersiz kimlik.

Servis Seviyesinde Anlaşma (SLA)

Bir hizmetin sunulmasını sağlayan sözleşme yükümlülükleri.

servis projesi

Katalogda listelenen tüm servisleri içeren özel proje.

servis sağlayıcı

Diğer sistem varlıklarına hizmet sağlayan bir sistem. Federal kimlik olması durumunda, OpenStack Kimlik hizmet sağlayıcısıdır.

servis kaydı

Hesaplama gibi hizmetlerin kataloğa otomatik olarak kayıt olmasını sağlayan bir Kimlik hizmeti özelliği.

servis jetonu

Kimlik servisiyle güvenli bir şekilde iletişim kurmak için Hesaplama tarafından kullanılan yönetici tanımlı bir jeton.

oturum arkaplanı

Yerel bellek, çerezler, veritabanı veya memcached gibi istemci oturumlarını izlemek için horizon tarafından kullanılan depolama yöntemi.

oturum kalıcılığı

Yük dengeleme hizmetinin bir özelliği. Bir hizmete olan sonraki bağlantıları, çevrimiçi olduğu sürece aynı düğüme yeniden yönlendirilmek üzere zorlar.

oturum deposu

İstemci oturum bilgilerini saklayan ve izleyen horizon bileşeni. Django oturum çerçevesi ile gerçekleştirilmiştir.

paylaş

Paylaşımlı Dosya Sistemleri servisi bağlamında uzaktan, bağlanabilir dosya sistemi. Çeşitli sunuculardan sunuculara çeşitli kullanıcılar tarafından aynı zamanda bir paylaşım bağlayabilir ve bir paylaşıma erişebilirsiniz.

paylaşım ağı

Ağ servisi ile etkileşimi kapsülleyen Paylaşımlı Dosya Sistemi servisi bağlamında bir öğe. Eğer, seçtiğiniz sürücü bu tarz etkileşim gerektiren bir kipte ise bir paylaşım oluşturmak için paylaşım ağı tanımlamanız gerekir.

Paylaşımlı Dosya Sistemleri API’ı

Stabil bir RESTful API sağlayan Paylaşımlı Dosya Sistemleri hizmeti. Hizmet, istekleri Paylaşımlı Dosya Sistemleri hizmetinde doğrulamakta ve yönlendirmektedir. API ile etkileşim kurmak için python-manilaclient var.

Paylaşımlı Dosya Sistemleri servisi (manila)

OpenStack Blok Depolama servisi aracılığıyla OpenStack’in blok tabanlı depolama yönetimi sağlamasına benzer şekilde, bir çoklu proje bulut ortamında paylaşımlı dosya sistemlerinin yönetimi için bir servis kümesi sağlayan servis. Paylaşılan Dosya Sistemleri servisiyle uzak bir dosya sistemi oluşturabilir ve dosya sistemini sunucunuza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, örneklerinizden dosya sisteminize ve dosyanızdan veri okuyabilir ve yazabilirsiniz.

paylaşımlı IP adresi

Paylaşılan IP grubundaki bir VM örneğine atanabilen bir IP adresi. Genel IP adresleri, çeşitli yüksek kullanılabilirlik senaryolarında kullanılmak üzere birden çok sunucuda paylaşılabilir. Bir IP adresi başka bir sunucuya paylaşıldığında, bulut ağı kısıtlamaları her bir sunucuyu bu IP adresini dinleyip bu IP adresinde yanıt verecek şekilde değiştirilir. İsteğe bağlı olarak hedef sunucu ağ yapılandırmasının değiştirilebileceğini belirtebilirsiniz. Paylaşılan IP adresleri, keepalive, başarısızlığı izleyen ve IP yük devretmesini yöneten birçok standart anlık işlevler ile kullanılabilir.

paylaşımlı IP grubu

IP’leri grubun diğer üyeleriyle paylaşabilen sunucular topluluğu. Bir gruptaki herhangi bir sunucu, bir veya daha fazla genel IP’yi gruptaki diğer sunucularla paylaşabilir. Paylaşılan bir IP grubundaki ilk sunucu hariç olmak üzere, sunucuların paylaşılan IP gruplarına başlatılması gerekir. Sunucu, yalnızca bir paylaşılan IP grubunun üyesi olabilir.

paylaşımlı depo

Aynı anda birden çok istemci tarafından erişilebilen blok depolama alanı, örneğin NFS.

Sheepdog

OpenStack tarafından desteklenen, QEMU için dağıtık blok depolama sistemi.

Basit Bulut Kimlik Yönetimi (SCIM)

Buluttaki kimliği yönetmek için şartlar, şu an OpenStack tarafından desteklenmiyor.

Bağımsız Hesaplama Ortamları için Basit Protokol (SPICE)

SPICE misafir sanal makinelere uzaktan masaüstü erişimi sağlar. VNC’ye alternatiftir. SPICE, OpenStack tarafından desteklenir.

Tekil köklü G/Ç Sanallaştırma (SR-IOV)

Fiziksel bir PCIe aygıtı tarafından gerçekleştirildiğinde, birden fazla ayrı PCIe aygıtı olarak görünmesini sağlayan bir belirtim. Bu, birden fazla sanal konukların fiziksel aygıta doğrudan erişimi paylaşmalarını sağlar ve eşdeğer bir sanal aygıt üzerinde gelişmiş performans sunar. Halen OpenStack Havana’da ve daha sonraki sürümlerde desteklenmektedir.

SmokeStack

Çekirdek OpenStack API’sine karşı otomatik testler yapar; Rails’de yazılmış.

anlık görüntü

OpenStack depolama birimi veya görüntüsünün zaman zaman bir kopyası. Birimleri yedeklemek için depolama hacmi anlık görüntüleri kullanın. Verileri yedeklemek için imaj anlık görüntülerini veya ek sunucular için “gold” imajlar kullanın.

yumuşak yeniden başlatma

Bir VM kopyasının işletim sistemi komutlarıyla düzgün şekilde yeniden başlatıldığı kontrollü bir yeniden başlatma.

Software Development Kit (SDK)

Contains code, examples, and documentation that you use to create applications in the language of your choice.

Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü Otomasyon servisi (solum)

OpenStack projesi, bulut servislerini kaynaktan görüntü sürecini otomatikleştirerek ve uygulama merkezli dağıtımı basitleştirerek uygulama geliştirme süreciyle tüketimini ve entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yazılım-tanımlı ağ (SDN)

Alt düzey işlevselliğin soyutlanması yoluyla bilgisayar ağ hizmetlerini yönetmek için ağ yöneticilerine bir yaklaşım sağlar.

SolidFire Disk Bölümü Sürücüsü

SolidFire iSCSI depolama cihazı için Blok Depolama sürücüsü.

solum

Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü Otomasyonu servisi için kod ad.

önce dağıt zamanlayıcı

En az miktarda yükleme ile sunucu üzerinde yeni bir VM başlatma girişiminde bulunan Hesaplama VM zamanlama algoritması.

SQLAlchemy

OpenStack’te kullanılan Python için açık kaynaklı SQL araç takımıdır.

SQLite

Bir çok OpenStack servisinde varsayılan kalıcı depolama olarak kullanılan hafif bir SQL veritabanıdır.

yığın

Verilen bir şablona göre (bir AWS CloudFormation şablonu veya Heat Orkestrasyon Şablonu (HOT) olabilir) Orkestrasyon servisi tarafından oluşturulan ve yönetilen OpenStack kaynaklarının bir kümesidir.

StackTach

Hesaplama AMQP iletişimlerini yakalayan topluluk projesi; hata ayıklama için yararlıdır.

sabit IP adres

Değişmeyen IP adres için alternatif terim.

StaticWeb

Nesne Depolamanın WSGI ara katman bileşeni, kap verilerine statik bir web sayfası olarak hizmet eder.

Stein

The code name for the nineteenth release of OpenStack. The OpenStack Summit took place in Berlin, Germany. The release is named after the street Steinstraße in Berlin.

depolama art alan uygulaması

Bir hizmetin iSCSI, NFS veya yerel disk gibi kalıcı depolama için kullandığı yöntem.

depolama yöneticisi

Çok çeşitli kalıcı depolama arka uçlarını desteklemek için takılabilir bir arabirim sağlayan bir XenAPI bileşeni.

depolama yönetimi art alan uygulaması

XenAPI tarafından iSCSI veya NFS gibi desteklenen kalıcı bir depolama yöntemi.

depolama düğümü

Kap hizmetleri, hesap hizmetleri ve nesne hizmetleri sağlayan bir Nesne Depolama düğümü; Hesap veritabanlarını, kap veritabanlarını ve nesne depolama alanını denetler.

depolama hizmetleri

Nesne Depolama Alanı nesneleri hizmetleri, kap hizmetleri ve hesap hizmetleri için toplu ad.

strateji

İmaj servisi veya Kimlik tarafından kullanılan doğrulama kaynağını belirtir. Veritabanı hizmetinde, bir veri deposu için uygulanan uzantılara karşılık gelir.

alt alan

Üst alandaki bir alan. Alt alanlar kaydedilemez. Alt alanlar, alanları delege etmemizi sağlar. Alt alanlar kendi başlarına alt alanlara sahip olabilirler, böylece üçüncü seviye, dördüncü seviye, beşinci seviye ve daha derin seviyelerde iç içe geçme mümkündür.

alt ağ

Bir IP ağının mantıksal altbölümü.

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

OpenStack ile uyumlu bir Linux dağıtımı.

askıya al

VM sunucu duraklatıldı ve durumu ana bilgisayarın diskine kaydedildi.

takas

Sistem üzerinde gerçekte olduğundan daha fazla bellek sağlamak için işletim sistemleri tarafından kullanılan disk tabanlı sanal bellek.

swift

Object Storage service için kod ad.

swift Hepsi bir Arada (SAIO)

Tek bir VM içinde tam bir Nesne Depolama Alanı geliştirme ortamı oluşturur.

swift arakatmanı

Ek işlevsellik sağlayan Nesne Depolama bileşenleri için ortak terim.

swift vekil sunucu

Nesne Depolama Alanı’nın ağ geçidi olarak hareket eder ve kullanıcının kimliğini doğrulamaktan sorumludur.

swift depolama düğümü

Nesne Deposu hesap, kap ve nesne hizmetleri çalıştıran bir düğüm.

sync noktası

Nihai Depolama Alanı içindeki düğümler arasındaki son kapsayıcı ve hesap veritabanının senkronize edilmesinden bu yana geçen zamanda bir nokta.

sysadmin

Compute RBAC sistemindeki varsayılan rollerden biri. Bir kullanıcının bir projeye diğer kullanıcıları eklemesine, projeyle ilişkili VM imajlarıyla etkileşime girmesine ve VM sunucularını başlatmasına ve durdurmasına olanak tanır.

sistem kullanımı

Bildirim sistemi ile birlikte, sayaçları ve kullanım bilgilerini toplayan bir Hesaplama bileşeni. Bu bilgiler faturalandırma için kullanılabilir.

T

tacker

NFV Orkestrasyon servisi için kod ad

Telemetri servisi (telemetry)

Dağıtılan bulutları içeren fiziksel ve sanal kaynakların kullanım ölçümlerini toplayan OpenStack projesi, bu verileri daha sonraki geri çağırma ve analiz için devam ettirir ve tanımlanan ölçütler karşılandığında eylemler tetikler.

TempAuth

Nesne Depolama Alanı’nda, Nesne Depolama Birimi’nin kimlik doğrulama ve yetkilendirme yapmasını sağlayan bir kimlik doğrulama özelliği. Test ve geliştirmede sıklıkla kullanılır.

Tempest

OpenStack çekirdek projesinin gövdesine karşı çalışacak şekilde tasarlanmış otomatik yazılım test paketi.

TempURL

Geçici nesne erişimi için URL’lerin oluşturulmasını sağlayan bir Nesne Deposu ara katmanı bileşeni.

tenant

Bir kullanıcı grubu; Hesaplama kaynaklarına erişimi izole etmek için kullanılır. Bir proje için alternatif bir terim.

Tenant API

Projelere erişilebilen bir API.

tenant uç noktası

Bir veya daha fazla proje ile ilişkili bir Kimlik hizmeti API bitiş noktası.

tenant ID

:term:`proje ID`sine alternatif bir terim.

jeton

OpenStack API’lerine ve kaynaklara erişmek için kullanılan alfanümerik bir metin dizesi.

jeton servisleri

Bir kullanıcı veya proje doğrulandıktan sonra jetonları yöneten ve doğrulayan bir Kimlik hizmeti bileşeni.

tombstone

Silinen Nesne Depolama nesnelerini işaretlemek için kullanılır; nesnenin silindikten sonra başka bir düğümde güncellenmesini önler.

konu yayınlayıcı

Bir RPC çağrısı yürütüldüğünde oluşturulan bir işlem; mesajı konu alışverişine iletmek için kullanılır.

Torpedo

OpenStack API’sine karşı otomatik testler çalıştıran topluluk projesi.

Train

The code name for the twentieth release of OpenStack. The OpenStack Infrastructure Summit took place in Denver, Colorado, US.

Two Project Team Gathering meetings in Denver were held at a hotel next to the train line from downtown to the airport. The crossing signals there had some sort of malfunction in the past causing them to not stop the cars when a train was coming properly. As a result the trains were required to blow their horns when passing through that area. Obviously staying in a hotel, by trains that are blowing their horns 24/7 was less than ideal. As a result, many jokes popped up about Denver and trains - and thus the release is called train.

işlem ID

Her bir Nesne Depolama isteğine atanan benzersiz kimlik; Hata ayıklama ve izleme için kullanılır.

geçici

Kalıcı olmayanlar için alternatif bir terim.

geçici alışveriş

Kalıcı olmayan alışveriş için alternatif terim.

geçici mesaj

Hafızada saklanan ve sunucu yeniden başlatıldıktan sonra kaybolan bir mesaj.

geçici kuyruk

Kalıcı olmayan kuyruk için alternatif terim.

TripleO

OpenStack-on-OpenStack programı. OpenStack Yayınlama programı için kod ad.

trove

OpenStack Database service için kod ad.

güvenilir platform modülü (TPM)

Bir donanım platformunun kimliğini doğrulamak ve güvence altına almak için kriptografik anahtarları cihazlara dahil etmek için kullanılan özel mikroişlemci.

U

Ubuntu

Debian tabanlı Linux dağıtımı.

kapsamdışı jeton

Kimlik servisi varsayılan jetonu için alternatif bir terim.

güncelleyici

Kaplar ve nesneler için sıraya giren ve başarısız güncelleştirmeleri işleyen bir grup Nesne Depolama bileşenleri için toplu terim.

kullanıcı

OpenStack Kimlik’de varlıklar, tek tek API tüketicilerini temsil eder ve belirli bir alana aittir. OpenStack Compute’de bir kullanıcı roller, projeler veya her ikisi ile ilişkilendirilebilir.

kullanıcı verisi

Bir sunucu başlattıklarında kullanıcının belirtebileceği bir miktar veri. Sunucu, bu verilere üst veri hizmeti veya yapılandırma sürücüsü aracılığıyla erişebilir. Genellikle, sunucunun önyükleme işleminde çalıştırdığı bir kabuk komut dosyasını geçirmek için kullanılır.

Kullanıcı Kipi Linux (UML)

OpenStack-destekli hiper yönetici.

Ussuri

The code name for the twenty first release of OpenStack. The OpenStack Infrastructure Summit took place in Shanghai, People’s Republic of China. The release is named after the Ussuri river.

V

Victoria

The code name for the twenty second release of OpenStack. The OpenDev + PTG was planned to take place in Vancouver, British Columbia, Canada. The release is named after Victoria, the capital city of British Columbia.

The in-person event was cancelled due to COVID-19. The event is being virtualized instead.

VIF UUID

Her Ağ Oluşturma VIF’sine atanan benzersiz kimlik.

Sanal Merkezi İşlem Birimi (vCPU)

Fiziksel CPU’ları alt bölümlere ayırır. Sunucular daha sonra bu bölümleri kullanabilir.

Sanal Disk İmajı (VDI)

İmaj hizmeti tarafından desteklenen VM imaj disk formatlarından biri.

Sanal Genişletilebilir LAN (VXLAN)

Büyük bulut hesaplama dağıtımlarıyla ilişkili ölçeklenebilirlik sorunlarını azaltmaya çalışan bir ağ sanallaştırma teknolojisi. Ethernet çerçevelerini UDP paketleri içinde kapsüllemek için VLAN benzeri bir kapsülleme tekniği kullanır.

Sanal Sabit Disk (VHD)

İmaj hizmeti tarafından desteklenen VM imaj disk formatlarından biri.

sanal IP adress (VIP)

Yük dengeleyicisi olan bir hizmete bağlanan istemciler tarafından kullanılmak üzere yük dengeleyicisinde yapılandırılmış bir Internet Protokolü (IP) adresi. Gelen bağlantılar, yük dengeleyici konfigürasyonuna dayalı olarak arka uç düğümlere dağıtılır.

sanal makine (VM)

Bir hypervisor’un üstünde çalışan bir işletim sistemi örneği. Aynı fiziksel ana bilgisayarda birden fazla VM aynı anda çalışabilir.

sanal ağ

Ağ içinde bir L2 ağ bölümü.

Sanal Ağ Hesaplama (VNC)

VM’lere uzak konsol erişimi için kullanılan açık kaynak GUI ve CLI araçları. Hesaplama tarafından desteklenmektedir.

Sanal Ağ AraYüzü (VIF)

Ağ servisi ağı içindeki bir bağlantı noktasına takılı bir arabirim. Genellikle, bir VM’ye ait sanal bir ağ arabirimi.

sanal ağ

Anahtarlama, yönlendirme, yük dengeleme ve güvenlik gibi fiziksel ağ altyapısı üzerine VM’lerin ve bindirmelerin birleşimini kullanarak ağ işlevlerinin sanallaştırılması için genel bir terim.

sanal bağlantı noktası

Sanal bir arabirimin sanal bir ağa bağlandığı ek noktası.

sanal gizli ağ (VPN)

Hesaplama hizmeti tarafından cloudpipe şeklinde sunulmaktadır, VPN’leri proje bazında oluşturmak için kullanılan özel sunucular.

sanal sunucu

VM veya misafir için alternatif terim.

sanal switch (vSwitch)

Bir ana makine veya düğüm üzerinde çalışan ve donanıma dayalı bir ağ anahtarının özelliklerini ve işlevlerini sağlayan yazılım.

sanal VLAN

Sanal bir ağ için alternatif terim.

VirtualBox

OpenStack-destekli hiper yönetici.

Vitrage

Kök Sebep Analizi hizmeti için kod ad.

VLAN yöneticisi

Dnsmasq ve radvd sağlayan ve cloudpipe sunucularına yönlendirme yapan bir Hesaplama bileşeni.

VLAN ağı

Ağ Denetleyicisi, hesaplama sunucularının birbirleriyle ve genel ağ ile etkileşim kurmalarını sağlamak için sanal ağlar sağlar. Tüm makinelerin bir kamu ve özel ağ arabirimine sahip olması gerekir. Bir VLAN ağı, VLAN yöneticileri ile birlikte vlan_interface seçeneği tarafından kontrol edilen özel bir ağ arabirimidir.

VM disk (VMDK)

İmaj hizmeti tarafından desteklenen VM imaj disk formatlarından biri.

VM imajı

Bir imaj için alternatif terim.

VM Uzaktan Kontrol (VMRC)

Bir web tarayıcısı kullanarak VM örnek konsollarına erişmek için kullanılan yöntem. Hesaplama tarafından desteklenmektedir.

VMware API

Hesaplama’da VMware ürünleri ile etkileşimi destekler.

VMware NSX Neutron eklentisi

Neutron’da VMware NSX için destek sağlar.

VNC vekil

Kullanıcıların VM örneklerinin konsollarına VNC veya VMRC aracılığıyla erişmelerini sağlayan bir Hesaplama bileşeni.

disk bölümü

Disk tabanlı veri depolama genellikle genişletilmiş öznitelikleri destekleyen bir dosya sistemi ile bir iSCSI hedefi olarak temsil edilir; Kalıcı veya kısa ömürlü olabilir.

Disk Bölümü API

Blok Depolama Alanı API’sı için alternatif ad.

disk bölümü denetleyici

Depolama hacmi eylemlerini denetleyen ve koordine eden bir Blok Depolama bileşeni.

disk bölümü sürücüsü

Bir toplu eklentinin alternatif terimi.

disk bölümü ID’si

Blok Depolama alanı kontrolü altındaki her depolama hacmine benzersiz kimlik uygulanır.

disk bölümü yöneticisi

Kalıcı depolama disk bölümlerini oluşturan, ekleyen ve çıkaran Blok Depolama bileşeni.

disk bölümü düğümü

cinder-volume artalan işlemini çalıştıran Blok Depolama düğümü.

disk bölümü eklentisi

Blok Depolama birim yöneticisi için yeni ve uzmanlaşmış arka uç depolama türü desteği sağlar.

disk bölümü işçisi

Cinder-volum arka plan programı tarafından sağlanan disk bölümlerinin oluşturulmasını ve silinmesini ve hesaplama disk bölümlerinin oluşturulmasını yönetmek için arka uç depolama alanıyla etkileşime giren bir cinder bileşeni.

vSphere

OpenStack-destekli hiper yönetici.

W

Wallaby

The code name for the twenty third release of OpenStack. Wallabies are native to Australia, which at the start of this naming period was experiencing unprecedented wild fires.

İzleyici

Altyapı Eniyileştirme servisi için kod ad.

ağırlık

Nesne Depolama aygıtları tarafından hangi depolama aygıtlarının iş için uygun olduğunu belirlemek için kullanılır. Cihazlar boyuta göre ağırlıklandırılır.

ağırlıklı maliyet

Hesaplama’da yeni bir VM sunucusuna nereden başlatacağınıza karar verirken kullanılan her maliyetin toplamı.

ağırlıklandırma

Belirli bir ana makine için bir iş için VM sunucularının uygunluğunu belirleyen bir Hesaplama işlemi. Örneğin, ana bilgisayarda yeterli RAM yok, ana bilgisayarda çok fazla CPU vb.

işçi

Bir sırayı dinleyen ve mesajları yanıtlayan görevleri yerine getiren bir arka plan programı. Örneğin, cinder-volume işçisi, depolama dizileri üzerinde disk bölümü oluşturma ve silme işlemlerini yönetir.

İş akış servisi (mistral)

İş akışları (görevler ve akış kuralları) ve bunları yüklemeye, düzenlemeye, ölçek ve yüksek kullanılabilirlik açısından çalıştırmaya olanak sağlayan servisleri yazmak, iş akışlarının çalışma durumunu ve görevlerin durumunu yönetmek ve izlemek için bir YAML tabanlı dil sağlayan OpenStack servisi.

X

X.509

X.509, dijital sertifikaları tanımlamak için en yaygın kullanılan standarttır. Bu, adını örneğin, genel anahtarıyla birlikte özne (öğe) tanımlanabilir bilgisini içeren bir veri yapısıdır. Sertifika, sürümüne bağlı olarak birkaç başka öznitelik içerebilir. X.509’un en son ve standart sürümü v3’tür.

Xen

Xen, bir mikrokernel tasarımını kullanan, birden fazla bilgisayar işletim sisteminin aynı anda aynı bilgisayar donanımında yürütülmesine izin veren bir hizmet sağlayıcısı olan bir hiper yöneticidir.

Xen API

Hesaplama tarafından desteklenen, Xen yönetim API.

Xen Bulut Platformu (XCP)

OpenStack-destekli hiper yönetici.

Xen Depolama Yönetimi Disk Bölümü Sürücüsü

Xen Depolama Yönetimi API ile iletişimi sağlayan bir Blok Depolama disk bölümü eklentisi.

Xena

The code name for the twenty fourth release of OpenStack. The release is named after a fictional warrior princess.

XenServer

OpenStack-destekli hiper yönetici.

XFS

Silicon Graphics tarafından üretilen yüksek performanslı 64 bit dosya sistemi. Paralel G/Ç işlemleri ve veri tutarlılığı konusunda üstünlük sağlar.

Y

Yoga

The code name for the twenty fifth release of OpenStack. The release is named after a philosophical school with mental and physical practices from India.

Z

zaqar

term:Mesaj servisi <Message service (zaqar)> için kod ad.

Zed

The code name for the twenty sixth release of OpenStack. The release is named after the pronunciation of the letter Z.

ZeroMQ

OpenStack tarafından desteklenen mesaj kuyruğu yazılımı. RabbitMQ’ya bir alternatif. Ayrıca 0MQ olarak da yazılır.

Zuul

Zuul is an open source CI/CD platform specializing in gating changes across multiple systems and applications before landing a single patch.

Zuul is used for OpenStack development to ensure that only tested code gets merged.