Kavramsal mimari

Aşağıdaki çizim OpenStack servisleri arasındaki ilişkiyi gösterir:

OpenStack conceptual architecture