Blok Depolama

Bir birim oluşturun

 1. Aşağıdaki adımları yönetici olmayan proje olarak yapmak için demo kimlik bilgilerini kaynak edin:

  $ . demo-openrc
  
 2. 1 GB birim oluşturun:

  $ openstack volume create --size 1 volume1
  
  +---------------------+--------------------------------------+
  | Field        | Value                |
  +---------------------+--------------------------------------+
  | attachments     | []                  |
  | availability_zone  | nova                 |
  | bootable      | false                |
  | consistencygroup_id | None                 |
  | created_at     | 2016-03-08T14:30:48.391027      |
  | description     | None                 |
  | encrypted      | False                |
  | id         | a1e8be72-a395-4a6f-8e07-856a57c39524 |
  | multiattach     | False                |
  | name        | volume1               |
  | properties     |                   |
  | replication_status | disabled               |
  | size        | 1                  |
  | snapshot_id     | None                 |
  | source_volid    | None                 |
  | status       | creating               |
  | type        | None                 |
  | updated_at     | None                 |
  | user_id       | 684286a9079845359882afc3aa5011fb   |
  +---------------------+--------------------------------------+
  
 3. Kısa süre sonra, birim durumu oluşturuluyordan kullanılabilire dönmeli:

  $ openstack volume list
  
  +--------------------------------------+--------------+-----------+------+-------------+
  | ID                  | Display Name | Status  | Size | Attached to |
  +--------------------------------------+--------------+-----------+------+-------------+
  | a1e8be72-a395-4a6f-8e07-856a57c39524 | volume1   | available |  1 |       |
  +--------------------------------------+--------------+-----------+------+-------------+
  

Birimi bir sunucuya ekleyin

 1. Bir birimi bir sunucuya ekleyin:

  $ openstack server add volume INSTANCE_NAME VOLUME_NAME
  

  INSTANCE_NAME alanını sunucunun adıyla ve VOLUME_NAME anahtarını eklemek istediğiniz birimin ismiyle değiştirin.

  Örnek

  volume1 birimini provider-instance sunucusuna ekle:

  $ openstack server add volume provider-instance volume1
  

  Not

  Bu komut çıktı sağlamıyor.

 2. Birimleri listele:

  $ openstack volume list
  
  +--------------------------------------+--------------+--------+------+--------------------------------------------+
  | ID                  | Display Name | Status | Size | Attached to                |
  +--------------------------------------+--------------+--------+------+--------------------------------------------+
  | a1e8be72-a395-4a6f-8e07-856a57c39524 | volume1   | in-use |  1 | Attached to provider-instance on /dev/vdb |
  +--------------------------------------+--------------+--------+------+--------------------------------------------+
  
 3. Sunucunuza SSH kullanarak erişin ve fdisk komutunu kullanarak birimin /dev/vdb blok depolama aygıtı olarak varlığını onaylayın:

   $ sudo fdisk -l
  
   Disk /dev/vda: 1073 MB, 1073741824 bytes
   255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders, total 2097152 sectors
   Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
   Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
   I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
   Disk identifier: 0x00000000
  
    Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
  /dev/vda1  *    16065   2088449   1036192+ 83 Linux
  
   Disk /dev/vdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
   16 heads, 63 sectors/track, 2080 cylinders, total 2097152 sectors
   Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
   Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
   I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
   Disk identifier: 0x00000000
  
   Disk /dev/vdb doesn't contain a valid partition table
  

  Not

  Birimi kullanabilmek için aygıtta bir dosya sistemi oluşturmalı ve bağlamalısınız.

For more information about how to manage volumes, see the python-openstackclient documentation for Pike, the python-openstackclient documentation for Queens, or the python-openstackclient documentation for Rocky.

:ref:`sunucu-başlat`a dön.