Sağlayıcı ağı

Bir sunucu başlatmadan önce, gerekli sanal ağ alt yapısını oluşturmalısınız. Ağ seçeneği 1, sunucu katman-2 (köprüleme/anahtarlama) aracılığıyla fiziksel ağ alt yapısına bağlanan sağlayıcı (harici) ağ kullanır. Bu ağ sunuculara IP adresi sağlayan bir DHCP sunucu içerir.

admin veya diğer yetkili kullanıcı bu ağı oluşturmalı çünkü doğrudan fiziksel ağ alt yapısına bağlanıyor.

Not

Aşağıdaki yönergeler ve çizimler örnek IP adres aralıklarını kullanır. Bunları kendi ortamınıza göre ayarlamalısınız.

Networking Option 1: Provider networks - Overview

Ağ Seçeneği 1: Sağlayıcı ağlar - Genel Görünüm

Networking Option 1: Provider networks - Connectivity

Ağ Seçeneği 1: Sağlayıcı ağlar - Bağlantı

Sağlayıcı ağı oluştur

 1. Kontrol düğümünde, salt-yönetici CLI komutları için erişimi almak için admin kimlik bilgilerini kaynak alın:

  $ . admin-openrc
  
 2. Ağı oluşturun:

  $ openstack network create --share --external \
   --provider-physical-network provider \
   --provider-network-type flat provider
  
  Created a new network:
  
  +---------------------------+--------------------------------------+
  | Field           | Value                |
  +---------------------------+--------------------------------------+
  | admin_state_up      | UP                  |
  | availability_zone_hints  |                   |
  | availability_zones    |                   |
  | created_at        | 2017-03-14T14:37:39Z         |
  | description        |                   |
  | dns_domain        | None                 |
  | id            | 54adb94a-4dce-437f-a33b-e7e2e7648173 |
  | ipv4_address_scope    | None                 |
  | ipv6_address_scope    | None                 |
  | is_default        | None                 |
  | mtu            | 1500                 |
  | name           | provider               |
  | port_security_enabled   | True                 |
  | project_id        | 4c7f48f1da5b494faaa66713686a7707   |
  | provider:network_type   | flat                 |
  | provider:physical_network | provider               |
  | provider:segmentation_id | None                 |
  | qos_policy_id       | None                 |
  | revision_number      | 3                  |
  | router:external      | External               |
  | segments         | None                 |
  | shared          | True                 |
  | status          | ACTIVE                |
  | subnets          |                   |
  | updated_at        | 2017-03-14T14:37:39Z         |
  +---------------------------+--------------------------------------+
  

  --share seçeneği tüm projelerin sanal ağı kullanmasına izin verir.

  --external seçeneği harici olacak sanal ağı tanımlar. Dahili bir ağ oluşturmak isterseniz --internal kullanabilirsiniz. Öntanımlı değer ``–internal``dir.

  The --provider-physical-network provider and --provider-network-type flat options connect the flat virtual network to the flat (native/untagged) physical network on the br0 bridge, which can have a port which is connected to eth0 on the host using information from the following files:

  ml2_conf.ini:

  [ml2_type_flat]
  flat_networks = provider
  

  ml2_conf.ini:

  [ovs]
  bridge_mappings = provider:br0
  
 3. Ağda bir alt ağ oluştur:

  $ openstack subnet create --network provider \
   --allocation-pool start=START_IP_ADDRESS,end=END_IP_ADDRESS \
   --dns-nameserver DNS_RESOLVER --gateway PROVIDER_NETWORK_GATEWAY \
   --subnet-range PROVIDER_NETWORK_CIDR provider
  

  PROVIDER_NETWORK_CIDR anahtarını CIDR gösteriminde sağlayıcı fiziksel ağdaki alt ağla değiştirin.

  START_IP_ADDRESS ve END_IP_ADDRESS anahtarlarını sunucular için ayırmak istediğiniz alt ağ içindeki ilk ve son IP adresiyle değiştirin. Bu aralık mevcut etkin IP adreslerinden herhangi birini içermemeli.

  DNS_RESOLVER anahtarını bir DNS çözücünün IP adresiyle değiştirin. Çoğu durumda, sunucudaki /etc/resolv.conf dosyasından bir tane kullanabilirsiniz.

  PROVIDER_NETWORK_GATEWAY anahtarını sağlayıcı ağın geçit IP adresiyle değiştirin, genellikle “.1” IP’li adrestir.

  Örnek

  Sağlayıcı ağ 203.0.113.1 üzerinde geçit olmak üzere 203.0.113.0/24 kullanır. Bir DHCP sunucu her bir sunucuya 203.0.113.101 den 203.0.113.250 aralığına kadar bir IP adresi atar. Tüm sunuclar DNS çözücü olarak 8.8.4.4 kullanır.

  $ openstack subnet create --network provider \
   --allocation-pool start=203.0.113.101,end=203.0.113.250 \
   --dns-nameserver 8.8.4.4 --gateway 203.0.113.1 \
   --subnet-range 203.0.113.0/24 provider
  
  Created a new subnet:
  +-------------------+--------------------------------------+
  | Field       | Value                |
  +-------------------+--------------------------------------+
  | allocation_pools | 203.0.113.101-203.0.113.250     |
  | cidr       | 203.0.113.0/24            |
  | created_at    | 2017-03-29T05:48:29Z         |
  | description    |                   |
  | dns_nameservers  | 8.8.4.4               |
  | enable_dhcp    | True                 |
  | gateway_ip    | 203.0.113.1             |
  | host_routes    |                   |
  | id        | e84b4972-c7fc-4ce9-9742-fdc845196ac5 |
  | ip_version    | 4                  |
  | ipv6_address_mode | None                 |
  | ipv6_ra_mode   | None                 |
  | name       | provider               |
  | network_id    | 1f816a46-7c3f-4ccf-8bf3-fe0807ddff8d |
  | project_id    | 496efd248b0c46d3b80de60a309177b5   |
  | revision_number  | 2                  |
  | segment_id    | None                 |
  | service_types   |                   |
  | subnetpool_id   | None                 |
  | updated_at    | 2017-03-29T05:48:29Z         |
  +-------------------+--------------------------------------+
  

:ref:`Bir sunucu başlat - Sanal ağlar oluştur <launch-instance-networks>`a geri dön.