Kontrol düğümü

Ağ arayüzlerini yapılandır

 1. İlk arayüzü yönetim arayüzü olarak yapılandır:

  IP adresi: 10.0.0.11

  Ağ maskesi: 255.255.255.0 (veya /24)

  Öntanımlı ağ geçidi: 10.0.0.1

 2. Sağlayıcı arayüzü kendisine atanmış bir IP adresi olmadan özel bir yapılandırmayı kullanır. İkinci arayüzü sağlayıcı arayüzü olarak yapılandırın:

  INTERFACE_NAME değerini arayüz ismiyle değiştirin. Örneğin, eth1 veya ens224.

  For Ubuntu:

  • /etc/network/interfaces dosyasını aşağıdakileri içerecek şekilde düzenleyin:

   # The provider network interface
   auto INTERFACE_NAME
   iface INTERFACE_NAME inet manual
   up ip link set dev $IFACE up
   down ip link set dev $IFACE down
   

  For RHEL or CentOS:

  • /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-INTERFACE_NAME dosyasını aşağıdakini içerek şekilde düzenleyin:

   HWADDR ve UUID anahtarlarını değiştirmeyin.

   DEVICE=INTERFACE_NAME
   TYPE=Ethernet
   ONBOOT="yes"
   BOOTPROTO="none"
   

  SUSE için:

  • /etc/sysconfig/network/ifcfg-ARAYÜZ_ADI dosyasını şunları içerecek şekilde düzenleyin:

   STARTMODE='auto'
   BOOTPROTO='static'
   
 3. Değişiklikleri etkinleştirmek için sistemi yeniden başlatın.

İsim çözümünü yapılandırın

 1. Düğümün makine adını controller olarak ayarlayın.

 2. /etc/hosts dosyasını aşağıdakileri içerecek şekilde düzenleyin:

  # controller
  10.0.0.11    controller
  
  # compute1
  10.0.0.31    compute1
  
  # block1
  10.0.0.41    block1
  
  # object1
  10.0.0.51    object1
  
  # object2
  10.0.0.52    object2
  

  Uyarı

  Bazı dağıtımlar /etc/hosts dosyasına makine adını 127.0.1.1 gibi başka bir geri döngü IP adresine çözen ek girdiler eklerler. İsim çözme problemlerini engellemek için bu girdiyi yorum satırına almalı ya da silmelisiniz. 127.0.0.1 girdisini silmeyin.

  Not

  Bu kılavuz eğer kurmaya karar verirseniz karmaşıklığı azaltması için isteğe bağlı servisler için sunucu girdileri içerir.