Mesaj kuyruğu

OpenStack mesaj kuyruğu kullanarak işlemleri ve servisler arasındaki durum bilgisini eşgüdümler. Mesaj kuyruğu servisi genellikle kontrol düğümünde çalışır. OpenStack RabbitMQ, Qpid, ve ZeroMQ dahil bir çok mesaj kuyruğu servisini destekler. Ancak, OpenStack’i paketleyen bir çok dağıtım belli bir mesaj kuyruğu servisini destekler. Bu kılavuz çoğu dağıtım onu desteklediğinden RabbitMQ mesaj kuyruğu servisini uygular. Başka bir mesaj kuyruğu servisi tercih ediyorsanız, onunla ilişkili belgelendirmeye başvurun.

Mesaj kuyruğu kontrol düğümünde çalışır.