SQL database for Ubuntu

Çoğu OpenStack servisi bilgi kaydetmek için bir SQL veritabanı kullanır. Veritabanı genellikle kontrol düğümünde çalışır. Bu kılavuzdaki yordamlar dağıtıma göre MariaDB veya MySQL kullanır. OpenStack servisleri PostgreSQL gibi diğer SQL veritabanlarını da destekler.

Not

Ubuntu 16.04 itibariyle, MariaDB “unix_socket Yetkilendirme Eklentisini” kullanacak şekilde değişti. Yerel yetkilendirme artık kullanıcı kimlik bilgileriyle (UID) yapılıyor ve parolayla yetkilendirme artık öntanımlı değil. Bunun anlamı root kullanıcının sunucuya yerel erişim için bir parola kullanmaması.

Not

As of Ubuntu 18.04, the mariadb-server package is no longer available from the default repository. To install successfully, enable the Universe repository on Ubuntu.

Bileşenleri kur ve yapılandır

 1. Paketleri yükle:

  • As of Ubuntu 20.04, install the packages:

   # apt install mariadb-server python3-pymysql
   
  • As of Ubuntu 18.04 or 16.04, install the packages:

   # apt install mariadb-server python-pymysql
   
 2. /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-openstack.cnf dosyasını oluşturup düzenleyin ve şu eylemleri tamamlayın:

  • Bir [mysqld] bölümü oluşturun, ve bind-address anahtarını kontrol düğümünün yönetim IP adresi olarak ayarlayarak diğer düğümlerin yönetici ağı aracılığıyla erişimini etkinleştirin. Kullanışlı seçenekleri ve UTF-8 karakter kümesini etkinleştirmek için ek anahtar ayarlayın:

   [mysqld]
   bind-address = 10.0.0.11
   
   default-storage-engine = innodb
   innodb_file_per_table = on
   max_connections = 4096
   collation-server = utf8_general_ci
   character-set-server = utf8
   

Kurulumu bitir

 1. Veritabanı servisini yeniden başlatın:

  # service mysql restart
  
 1. mysql_secure_installation betiğini çalıştırarak veritabanı servisini güven altına alın. Özellikle veritabanı root hesabı için uygun bir parola seçin:

  # mysql_secure_installation