SQL database for RHEL and CentOS

Çoğu OpenStack servisi bilgi kaydetmek için bir SQL veritabanı kullanır. Veritabanı genellikle kontrol düğümünde çalışır. Bu kılavuzdaki yordamlar dağıtıma göre MariaDB veya MySQL kullanır. OpenStack servisleri PostgreSQL gibi diğer SQL veritabanlarını da destekler.

Bileşenleri kur ve yapılandır

 1. Paketleri yükle:

  # yum install mariadb mariadb-server python2-PyMySQL
  
 1. Create and edit the /etc/my.cnf.d/openstack.cnf file (backup existing configuration files in /etc/my.cnf.d/ if needed) and complete the following actions:

  • Bir [mysqld] bölümü oluşturun, ve bind-address anahtarını kontrol düğümünün yönetim IP adresi olarak ayarlayarak diğer düğümlerin yönetici ağı aracılığıyla erişimini etkinleştirin. Kullanışlı seçenekleri ve UTF-8 karakter kümesini etkinleştirmek için ek anahtar ayarlayın:

   [mysqld]
   bind-address = 10.0.0.11
   
   default-storage-engine = innodb
   innodb_file_per_table = on
   max_connections = 4096
   collation-server = utf8_general_ci
   character-set-server = utf8
   

Kurulumu bitir

 1. Veritabanı servisini başlatın ve sistem ön yüklendiğinde başlayacak şekilde yapılandırın:

  # systemctl enable mariadb.service
  # systemctl start mariadb.service
  
 1. mysql_secure_installation betiğini çalıştırarak veritabanı servisini güven altına alın. Özellikle veritabanı root hesabı için uygun bir parola seçin:

  # mysql_secure_installation