Blok depolama düğümü (İsteğe bağlı)

Blok Depolama servisini uygulamak istiyorsanız, ek bir depolama düğümü yapılandırın.

Ağ arayüzlerini yapılandır

 • Yönetim arayüzünü yapılandırın:

  • IP adresi: 10.0.0.41

  • Ağ maskesi: 255.255.255.0 (veya /24)

  • Öntanımlı ağ geçidi: 10.0.0.1

İsim çözümünü yapılandırın

 1. Düğüm makine adını block1 olarak ayarlayın.

 2. /etc/hosts dosyasını aşağıdakileri içerecek şekilde düzenleyin:

  # controller
  10.0.0.11    controller
  
  # compute1
  10.0.0.31    compute1
  
  # block1
  10.0.0.41    block1
  
  # object1
  10.0.0.51    object1
  
  # object2
  10.0.0.52    object2
  

  Uyarı

  Bazı dağıtımlar /etc/hosts dosyasına makine adını 127.0.1.1 gibi başka bir geri döngü IP adresine çözen ek girdiler eklerler. İsim çözme problemlerini engellemek için bu girdiyi yorum satırına almalı ya da silmelisiniz. 127.0.0.1 girdisini silmeyin.

  Not

  Bu kılavuz eğer kurmaya karar verirseniz karmaşıklığı azaltması için isteğe bağlı servisler için sunucu girdileri içerir.

 3. Değişiklikleri etkinleştirmek için sistemi yeniden başlatın.