Kontrol düğümü

Bu adımları kontrol düğümünde uygulayın.

Bileşenleri kur ve yapılandır

 1. Paketleri yükle:

  For Ubuntu:

  # apt install chrony
  

  For RHEL or CentOS:

  # yum install chrony
  

  SUSE için:

  # zypper install chrony
  
 2. Edit the chrony.conf file and add, change, or remove the following keys as necessary for your environment.

  For RHEL, CentOS, or SUSE, edit the /etc/chrony.conf file:

  server NTP_SERVER iburst
  

  For Ubuntu, edit the /etc/chrony/chrony.conf file:

  server NTP_SERVER iburst
  

  NTP_SERVER anahtarını uygun daha kesin (az katmanlı) NTP sunucu ile değiştirin. Yapılandırma birden fazla server anahtarlarını destekler.

  Not

  Öntanımlı olarak, kontrol düğümü zamanı bir açık sunucu havuzu aracılığıyla eşzamanlar. Ancak, organizasyonunuzun sağladığı sunucular gibi, alternatif sunucular da yapılandırabilirsiniz.

 3. To enable other nodes to connect to the chrony daemon on the controller node, add this key to the same chrony.conf file mentioned above:

  allow 10.0.0.0/24
  

  Gerekliyse, 10.0.0.0/24 değerini alt ağınızın tanımıyla değiştirin.

 4. NTP servisini yeniden başlatın:

  For Ubuntu:

  # service chrony restart
  

  For RHEL, CentOS, or SUSE:

  # systemctl enable chronyd.service
  # systemctl start chronyd.service