Diğer düğümler

Diğer düğümler kontrol düğümüne saat eşzamanlaması için başvurur. Tüm düğümlerde bu adımları gerçekleştirin.

Bileşenleri kur ve yapılandır

 1. Paketleri kurun.

  For Ubuntu:

  # apt install chrony
  

  For RHEL or CentOS:

  # yum install chrony
  

  SUSE için:

  # zypper install chrony
  
 2. Configure the chrony.conf file and comment out or remove all but one server key. Change it to reference the controller node.

  For RHEL, CentOS, or SUSE, edit the /etc/chrony.conf file:

  server controller iburst
  

  For Ubuntu, edit the /etc/chrony/chrony.conf file:

  server controller iburst
  
 3. pool 2.debian.pool.ntp.org offline iburst satırını yorum satırı haline getirin.

 4. NTP servisini yeniden başlatın.

  For Ubuntu:

  # service chrony restart
  

  For RHEL, CentOS, or SUSE:

  # systemctl enable chronyd.service
  # systemctl start chronyd.service