OpenStack packages for RHEL and CentOS

Dağıtımlar OpenStack paketlerini dağıtımın parçası olarak ya da değişken yayım takvimleri sebebiyle başka yöntemlerle yayınlarlar. Bu yordamları tüm düğümlerde uygulayın.

Uyarı

Starting with the Ussuri release, you will need to use either CentOS8 or RHEL 8. Previous OpenStack releases will need to use either CentOS7 or RHEL 7. Instructions are included for both distributions and versions where different.

Not

Burda tarif edilen OpenStack paketleri kurulumları tüm düğümlerde yapılmalıdır: kontrol, hesaplama, ve Blok Depolama düğümlerinde.

Uyarı

Daha fazla ilerlemeden makinenizin temel kurulum paketlerinin son sürümlerini içerdiğinden emin olun.

Not

OpenStack ortamınızı etkileyebileceklerinden tüm otomatik güncelleme servislerini kapatın ya da kaldırın.

Ön gereklilikler

Uyarı

RDO paketlerini kullanırken EPEL’i kapatmanızı öneriyoruz, çünkü EPEL güncellemeleri geriye dönük uyumluluğu kırabiliyor. Ya da isteğe bağlı olarak paket sürümlerini yum-versionlock eklentisi ile sabitleyebilirsiniz.

Not

Aşağıdaki adımlar yalnızca RHEL için geçerlidir. CentOS bu adımlara ihtiyaç duymaz.

  1. When using RHEL, it is assumed that you have registered your system using Red Hat Subscription Management and that you have the rhel-7-server-rpms or rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms repository enabled by default depending on your version.

    For more information on registering a RHEL 7 system, see the Red Hat Enterprise Linux 7 System Administrator’s Guide.

  2. In addition to rhel-7-server-rpms on a RHEL 7 system, you also need to have the rhel-7-server-optional-rpms, rhel-7-server-extras-rpms, and rhel-7-server-rh-common-rpms repositories enabled:

    # subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-optional-rpms \
      --enable=rhel-7-server-extras-rpms --enable=rhel-7-server-rh-common-rpms
    

    For more information on registering a RHEL 8 system, see the Red Hat Enterprise Linux 8 Installation Guide.

    In addition to rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms on a RHEL 8 system, you also need to have the rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms, rhel-8-for-x86_64-supplementary-rpms, and codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms repositories enabled:

    # subscription-manager repos --enable=rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms \
      --enable=rhel-8-for-x86_64-supplementary-rpms --enable=codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms
    

OpenStack deposunu etkinleştirin

  • On CentOS, the extras repository provides the RPM that enables the OpenStack repository. CentOS includes the extras repository by default, so you can simply install the package to enable the OpenStack repository. For CentOS8, you will also need to enable the PowerTools repository.

    When installing the Victoria release, run:

    # yum install centos-release-openstack-victoria
    # yum config-manager --set-enabled powertools
    

    When installing the Ussuri release, run:

    # yum install centos-release-openstack-ussuri
    # yum config-manager --set-enabled powertools
    

    When installing the Train release, run:

    # yum install centos-release-openstack-train
    

    When installing the Stein release, run:

    # yum install centos-release-openstack-stein
    

    When installing the Rocky release, run:

    # yum install centos-release-openstack-rocky
    

    When installing the Queens release, run:

    # yum install centos-release-openstack-queens
    

    When installing the Pike release, run:

    # yum install centos-release-openstack-pike
    
  • RHEL’de, OpenStack deposunu etkinleştirmek için RDO depo RPM’ini indirin ve kurun.

    On RHEL 7:

    # yum install https://rdoproject.org/repos/rdo-release.rpm
    

    On RHEL 8:

    # dnf install https://www.rdoproject.org/repos/rdo-release.el8.rpm
    

    The RDO repository RPM installs the latest available OpenStack release.

Kurulumu tamamla

  1. Tüm düğümlerdeki paketleri yükselt:

    # yum upgrade
    

    Not

    Yükseltme süreci yeni bir çekirdek içeriyorsa, etkinleştirmek için istemcinizi yeniden başlatın.

  2. Install the appropriate OpenStack client for your version.

    For CentOS 7 and RHEL 7

    # yum install python-openstackclient
    

    For CentOS 8 and RHEL 8

    # yum install python3-openstackclient
    
  3. RHEL ve CentOS öntanımlı olarak SELinux etkinleştirirler. OpenStack servisleri için güvenlik ilkelerini otomatik yönetmek için openstack-selinux paketini yükleyin:

    # yum install openstack-selinux