Uyum

Bir OpenStack kurulumu, düzenleyici ve yasal gereklilikler, müşteri ihtiyaçları, gizlilik konuları ve en iyi güvenlik uygulamaları gibi birçok amaçla uyum faaliyetleri gerektirebilir. Uyumluluk işlevi, iş ve müşterileri için önemlidir. Uyum, yönetmeliklere, şartnamelere, standartlara ve kanunlara uymak demektir. Değerlendirme, denetim ve sertifikalarla ilgili bir kuruluş statüsünü tanımlarken de kullanılır. Uyum, doğru yapıldığında, bu kılavuzda tartışılan diğer güvenlik konularını birleştirir ve güçlendirir.

Bu bölümün birkaç amacı vardır:

  • Yaygın güvenlik prensiplerini gözden geçirmek.

  • Endüstri sertifikalarını veya yönetmelik tasdiklerini elde etmek için yaygın kontrol çatılarını ve sertifikalandırma kaynaklarını tartışmak.

  • OpenStack dağıtımlarını değerlendirirken denetçiler için referans olarak hareket edin.

  • OpenStack ve bulut ortamlarına özgü gizlilik önemini tanıtın.