Kontrol Paneli

Panel (horizon), kullanıcılara kendi kaynaklarını, yöneticiler tarafından belirlenen sınırlar içinde tedarik etmek için bir kişisel-servis portalı sağlayan OpenStack panelidir. Bunlar arasında kullanıcıların sağlanması, örneklerin tanımlanması, sanal makine (VM) görüntülerinin yüklenmesi, ağların yönetimi, güvenlik gruplarının oluşturulması, örneklerin başlatılması ve örneklere bir konsol aracılığıyla erişilmesi dahildir.

Panel, Django web çatısına dayalıdır, böylece Django’nun doğrudan horizon’da uygulanması için güvenli dağıtım uygulamaları sağlanmış olur. Bu kılavuz bir dizi Django güvenlik önerisi sunmaktadır. Daha fazla bilgi Django belgelerini okuyarak bulunabilir.

The Dashboard ships with default security settings, and has deployment and configuration documentation.