Güvenli iletişim

Cihazlar arası iletişim ciddi bir güvenlik kaygısıdır. Heartbleed gibi büyük proje hataları ya da BEAST ve CRIME gibi daha gelişmiş saldırılar arasında bir ağ üzerinden güvenli iletişim yöntemleri daha da önem kazanmaktadır. Şifreleme daha büyük bir güvenlik stratejisinin bir parçası olarak uygulanması gerektiği unutulmamalıdır. Bir uç noktanın güvenlik ihlali, bir saldırganın artık kullanılan şifrelemeyi bozması gerekmediği, ancak mesajları sistem tarafından işledikleri şekliyle görüntüleyebildiği ve işleyebildiği anlamına gelir.

Bu bölüm, hem dahili hem de harici kaynakları güvenli hale getirmek için TLS’yi yapılandırma ile ilgili çeşitli özellikleri inceleyecek ve özel dikkat gösterilmesi gereken belirli kategorilerdeki sistemleri kategorize edecektir.