OpenStack Güvenlik Kılavuzu

Özet

Bu kitap, bir OpenStack bulutunu güvence altına alma konusunda en iyi yöntemleri ve kavramsal bilgileri sağlar.

Önemli

This guide was last updated during the Train release, documenting the OpenStack Train, Stein, and Rocky releases. It may not apply to EOL releases (for example Newton).

OpenStack bulutunuz için güvenlik önlemlerini uygulamayı planlarken bunu kendi takdirinize bağlı olarak okumanızı öneririz.

Bu kılavuz sadece bir tavsiye olarak tasarlandı.

The OpenStack Security team is based on voluntary contributions from the OpenStack community. You can contact the security community directly in the #openstack-security channel on Freenode IRC, or by sending mail to the openstack-discuss mailing list with the [security] prefix in the subject header.

İçerik