Yayına alma

Veri işleme servisi, birçok diğer OpenStack servisi gibi, yığına bağlı bir ana bilgisayarda çalışan bir uygulama olarak canlıya alınır. Kilo sürümü itibariyle, birkaç yedek denetleyici ile dağıtılmış bir şekilde yayına alınabilir. Diğer servisler gibi, kaynakları hakkında bilgi depolamak için bir veritabanı da gerektirir. Bakınız: doc:../databases. Veri işleme servisinin birkaç Kimlik hizmeti güvenini yönetmesi, Orkestrasyon ve Ağ hizmetleri ile doğrudan iletişim kurması ve potansiyel olarak bir vekil etki alanındaki kullanıcılar oluşturması gerekeceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenlerden dolayı, kontrolörün kontrol düzlemine erişmesi gerekecek ve bu nedenle diğer servis kontrol cihazlarının yanına yerleştirilmelerini öneriyoruz.

Veri işleme, doğrudan birkaç openstack servisi ile etkileşime geçer:

  • Compute

  • Kimlik

  • Nesne Depolama

  • Orkestrasyon

  • Depolamayı Durdur (isteğe bağlı)

Tüm veri akışlarını belgelemek ve bu servisler ile veri işleme denetleyicisi arasındaki noktaları birbirine bağlamanızı öneririz. Bakınız Sistem belgelendirmesi.

Nesne Depolama servisi, veri işleme hizmeti tarafından iş ikili dosyalarını ve veri kaynaklarını depolamak için kullanılır. Tam Veri işleme servisi işlevselliğine erişmek isteyen kullanıcılar, kullandıkları projelerde bir nesne deposuna ihtiyaç duyacaktır.

Ağ servisi, kümelerin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hazırlık öncesi, kullanıcının küme örnekleri için bir veya daha fazla ağ sunması beklenir. Ağları ilişkilendirme eylemi, panel aracılığıyla örnekleri başlatırken şebeke atama işlemine benzer. Bu ağlar, denetleyicinin kümelerinin örneklerine ve çerçevelerine yönetimsel olarak erişmesi için kullanılır.

Ayrıca, Kimlik servisi de dikkat çekiyor. Veri işleme servisinin kullanıcıları, kendi kümeleri için örneklerin hazırlanmasına izin vermek için projelerinde uygun rollere ihtiyaç duyacaktır. Vekil etki alanı yapılandırmasını kullanan yüklemeler özel bir önem arzetmektedir. Bakınız Vekil alan adları. Özellikle Veri işleme servisi, vekil etki alanı içinde kullanıcı oluşturma yeteneğine ihtiyaç duyacaktır.

Denetleyicinin, kümelere ağ erişimi

Veri işleme denetleyicisinin temel görevlerinden biri, oluşturduğu örneklerle iletişim kurmaktır. Bu örnekler hazırlanır ve daha sonra kullanılan çatıya bağlı olarak yapılandırılır. Denetleyici ve örnekler arasındaki iletişim :term: güvenli kabuk (SSH) ve HTTP protokollerini kullanır.

Kümeleri hazırlarken her örneğe kullanıcı tarafından sağlanan ağlarda bir IP adresi verilir. İlk ağ genellikle veri işleme yönetimi ağı olarak adlandırılır ve örnekler bu ağ için Ağ servisi tarafından atanan sabit IP adresini kullanabilir. Denetleyici, sabit adreslerine ek olarak örnekler için kayan IP adresleri kullanacak şekilde de yapılandırılabilir. Örneklerle iletişim kurarken, denetleyici, etkinleştirilirse kayan adresi tercih eder.

Sabit ve değişen IP adreslerinin gerekli işlevselliği sağlamadığı durumlarda, denetleyici iki farklı yöntemle erişim sağlayabilir: özel ağ topolojileri ve dolaylı erişim. Özel ağ topolojileri özelliği, denetleyicinin yapılandırma dosyasındaki sağlanan bir kabuk komutu aracılığıyla örneklere erişmesini sağlar. Dolaylı erişim, kullanıcı tarafından küme hazırlığı sırasında proxy geçitleri olarak kullanılabilen örnekleri belirtmek için kullanılır. Bu seçenekler kullanım örnekleri ile tartışılmıştır Yapılandırma ve sıkılaştırma.