İzleme ve günlükleme

Bulut ortamı; donanım, işletim sistemleri, sanal makine yöneticileri, OpenStack servisleri, bulut kullanıcı etkinliği (örnek oluşturma ve depolama ekleme gibi), ağ oluşturma ve çeşitli örneklerde çalışan uygulamaları kullanan son kullanıcılar karışımıdır.

Günlük kaydetme ile ilgili temel bilgiler: Yapılandırma, günlük düzeyini ayarlama, günlük dosyalarının konumu ve günlükleri nasıl kullanacağınıza ve özelleştireceğinize yanı sıra, günlüklerin merkezi koleksiyonlarını nasıl yapılacağı, `OpenStack Operasyon Kılavuzu <https://docs.openstack.org/ops/> `_ nda detaylıca işlenmiştir.