İmaj Deposu

OpenStack İMaj Depolama Alanı (glance), kullanıcıların diğer servisler ile kullanılmak üzere verilerin bulunduğu öğeleri yükleyebildiği ve keşfedebildiği bir servistir. Bu şu anda imajları ve metaveri tanımlarını içerir.

İmaj servisleri, sanal makine imajlarını keşfetmek, kaydetmek ve almaktır. Glance, VM imaj metaverilerini sorgulamaya ve gerçek imajı elde etmeye izin veren RESTful bir API’ye sahiptir.

For more details on the service see the OpenStack Glance documentation.

Not

Bu bölüm şu anda belirli bir rehberlik konusunda çok sıkı olmamakla birlikte, standart güçlendirme uygulamalarının izlenmesi beklenmektedir. Bu bölüm, ilgili bilgilerle genişletilecektir.