Kontrol listesi

Check-Compute-01: Yapılandırma dosyalarının kullanıcı/grup sahipleri root/nova mı?

Configuration files contain critical parameters and information required for smooth functioning of the component. If an unprivileged user, either intentionally or accidentally, modifies or deletes any of the parameters or the file itself then it would cause severe availability issues causing a denial of service to the other end users. User ownership of such critical configuration files must be set to root and group ownership must be set to nova. Additionally, the containing directory should have the same ownership to ensure that new files are owned correctly.

Aşağıdaki komutları çalıştırın:

$ stat -L -c "%U %G" /etc/nova/nova.conf | egrep "root nova"
$ stat -L -c "%U %G" /etc/nova/api-paste.ini | egrep "root nova"
$ stat -L -c "%U %G" /etc/nova/policy.json | egrep "root nova"
$ stat -L -c "%U %G" /etc/nova/rootwrap.conf | egrep "root nova"
$ stat -L -c "%U %G" /etc/nova | egrep "root nova"

Başarılı: Tüm bu yapılandırma dosyalarının kullanıcı ve grup sahipliği sırasıyla root ve nova olarak ayarlanırsa. Yukarıdaki komutlar root nova nın çıktısını göstermektedir.

** Başarısız: ** Yukarıdaki komutlar herhangi bir çıktı döndürmezse, kullanıcı ve grup sahipliği root haricindeki herhangi bir kullanıcıya veya nova haricindeki herhangi bir gruba ayarlanmış olabilir.

Şurada önerilmiştir: Compute.

Check-Compute-02: Yapılandırma dosyalarındaki izinler sıkı mı?

Bir önceki kontrole benzer olarak, yapılandırma dosyalarının erişim izinlerini sıkı olarak ayarlanmasını öneriyoruz.

Aşağıdaki komutları çalıştırın:

$ stat -L -c "%a" /etc/nova/nova.conf
$ stat -L -c "%a" /etc/nova/api-paste.ini
$ stat -L -c "%a" /etc/nova/policy.json
$ stat -L -c "%a" /etc/nova/rootwrap.conf

A broader restriction is also possible: if the containing directory is set to 750, the guarantee is made that newly created files inside this directory would have the desired permissions.

Pass: If permissions are set to 640 or stricter, or the containing directory is set to 750. The permissions of 640/750 translates into owner r/w, group r, and no rights to others. For example, “u=rw,g=r,o=”.

Not

Eğer Check-Compute-01: Yapılandırma dosyalarının kullanıcı/grup sahipleri root/nova mı? ve izinler 640 olarak ayarlandıysa, root’un okuma/yazma yetkisi varsa ve nova’nın bu yapılandırma dosyalarına okuma yetkisi varsa. Bu erişim izinleri aşağıdaki komut ile de doğrulanabilir. Bu komutlar sisteminiz ACL’leri destekliyorsa kullanılabilirdir.

$ getfacl --tabular -a /etc/nova/nova.conf
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: etc/nova/nova.conf
USER  root rw-
GROUP nova r--
mask     r--
other    ---

Fail: If permissions are not set to at least 640/750.

Şurada önerilmiştir: Compute.

Check-Compute-03: Kimlik doğrulamada keystone kullanıldı mı?

Not

This item only applies to OpenStack releases Rocky and before as auth_strategy was deprecated in Stein.

OpenStack, noauth ve keystone gibi çeşitli kimlik doğrulama stratejilerini desteklemektedir. Eğer noauth stratejisi kullanılırsa, kullanıcılar herhangi bir kimlik denetimi olmaksızın OpenStack servisleri ile etkileşimde bulunabilirler. Bu, bir saldırgan OpenStack bileşenlerine yetkisiz erişebileceğinden potansiyel bir risk oluşturabilir. Tüm servislerin servis hesaplarını kullanarak keystone ile doğrulanması önemle tavsiye edilir.

Before Ocata:

Başarılı: Eğer /etc/nova/nova.conf dosyasındaki [DEFAULT] bölümündeki auth_strategy değeri keystone ise.

Başarısız: Eğer /etc/nova/nova.conf dosyasındaki [DEFAULT] bölümündeki auth_strategy değeri noauth ya da noauth2 ise.

After Ocata:

Pass: If value of parameter auth_strategy under [api] or [DEFAULT] section in /etc/nova/nova.conf is set to keystone.

Fail: If value of parameter auth_strategy under [api] or [DEFAULT] section is set to noauth or noauth2.

Check-Compute-04: Kimlik doğrulama için güvenli bir protokol kullanıldı mı?

OpenStack bileşenleri çeşitli protokolleri kullanarak birbirleriyle iletişim kurar ve iletişim hassas veya gizli verileri içerebilir. Hassas bilgilerinize erişebilmek için bir saldırgan kanalda kulak misafiri deneyebilir. Tüm bileşenler, güvenli bir iletişim protokolü kullanarak birbirleriyle iletişim kurmalıdır.

Pass: If value of parameter www_authenticate_uri under [keystone_authtoken] section in /etc/nova/nova.conf is set to Identity API endpoint starting with https:// and value of parameter insecure under the same [keystone_authtoken] section in the same /etc/nova/nova.conf is set to False.

Fail: If value of parameter www_authenticate_uri under [keystone_authtoken] section in /etc/nova/nova.conf is not set to Identity API endpoint starting with https:// or value of parameter insecure under the same [keystone_authtoken] section in the same /etc/nova/nova.conf is set to True.

Check-Compute-05: Nova, Glance ile güvenli bir şekilde haberleşiyor mu?

OpenStack bileşenleri çeşitli protokolleri kullanarak birbirleriyle iletişim kurar ve iletişim hassas veya gizli verileri içerebilir. Hassas bilgilerinize erişebilmek için bir saldırgan kanalda kulak misafiri deneyebilir. Tüm bileşenler, güvenli bir iletişim protokolü kullanarak birbirleriyle iletişim kurmalıdır.

Başarılı: /etc/nova/nova.conf dosyasındaki [glance] bölümündeki api_insecure parametresinin değeri False ise ve /etc/nova/nova.conf dosyasındaki [glance] bölümündeki api_servers parametresinin değeri https:// ile başlayan bir değer ise.

Başarılı: /etc/nova/nova.conf dosyasındaki [glance] bölümündeki api_insecure parametresinin değeri True ise ve /etc/nova/nova.conf dosyasındaki [glance] bölümündeki api_servers parametresinin değeri https:// ile başlayan bir değer değil ise.