Gizli anahtar

Panel bazı güvenlik işlevleri için paylaşılan bir SECRET_KEY ayarına bağlı. Gizli anahtar, en az 64 karakter uzunluğunda rasgele oluşturulmuş bir dize olmalıdır ve bu da tüm etkin gösterge tablosu örneklerinde paylaşılmalıdır. Bu anahtarın ele geçirilmesi, uzaktaki bir saldırganın rasgele kod yürütmesine izin verebilir. Bu anahtarı döndürmek mevcut kullanıcı oturumlarını ve önbelleğe almayı geçersiz kılar. Bu anahtarı genel depolar için taahhüt etmeyin.